İRŞAD

Bayram Hutbesi: Şükrün İfadesi Kurban

19 Temmuz 2021 Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncu

Muhterem Müslümanlar!

Elhamdulillah, Yüce Allah’ın inayetiyle tekrar bir Kurban Bayramı’na kavuştuk. Bugünkü hutbemizde kurban kesmenin ve kestirmenin fazileti ve hikmetlerinden bahsedeceğiz.

Yüce Rabbimiz kesilen kurbanlarla ilgili Hac suresinde şöyle buyurmaktadır: “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.”[1]

Bu âyet-i kerîmeyi incelediğimizde, her ibadet ve eylemde olduğu gibi, kurban kesmek ve kestirmekte de belirleyici unsurun niyet olduğunu görürüz. Allah’ın rızasını kazandıracak samimi bir niyet hiç şüphesiz güçlü bir imana ve bunun meyvesi olan takvaya sahip olmaya bağlıdır. Ayrıca ibadetlerimizin kalitesini artırmak adına bilgi ve donanıma ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda belirli aralıklarda kurban ibadeti hakkında bilgilerimizi tazelememiz gerekir.

Aziz Müminler!

Kurban ibadeti imanımız ve takvamızın bir neticesi olduğu gibi, imanımız da kurban ibadetinden etkilenmektedir. Nitekim kurban kesmek ve kestirmek Allah’ın bize lütfettiği nimetlerinin karşısında şükrümüzün bir ifadesidir. Dilimizde ve kalbimizde olan hamdın fiile bürünmesidir. Böyle bir şükür Allah’ın merhamet etmesine, nimetlerini arttırmasına, duaları kabul etmesine ve sıkıntılardan kurtarmasına vesile olacaktır.  Bu bağlamda Bakara suresinin 152. ayeti bir hatırlatıcı mahiyetindedir:

“Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin!”[2]

Bir şükür nişanesi olan kurban ibadetinin faziletleriyle ilgili Efendimiz ﷺ sıkça teşvikte bulunmuştur. Hz. Âişe (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Efendimiz ﷺ şöyle buyurmaktadır: “Âdemoğlu, kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban edilen hayvan, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla (sevap olarak) gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun.”[3]

Muhterem Cemaat!

Mutlak hikmet ve ilim sahibi Allah Teâlâ her bir ibadetimizde sayısız hikmetler saklamıştır. Az önce ifade ettiğimiz üzere şükür, kurban ibadetinin hikmetlerinden bir tanesidir. Ayrıca kurban kesmek ve kestirmenin en bariz hikmetlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz kardeşlik ve dayanışmanın yaygınlaşması, bireyin ve toplumun bu konuda şuurlanmasıdır. Kurban kesmek ve kesilen etin dağıtılması, başkalarını kendine tercih etmek anlamına gelir ve böylelikle îsâr ahlakı hayata geçer. Bu husus aynı zamanda ümmet bilincimizi güçlendirecek önemli unsurlardan bir tanesidir.

Yüce Mevlâ kestirmiş olduğumuz kurbanları yüce katında kabul etsin. Allah kesilmiş etlerin dağıtımını dünyada paylaşım ve dayanışmanın yaygınlaşmasına vesile kılsın. Yüce Mevlâ ailelerimizle, dostlarımızla bereketli bayram günleri geçirmeyi nasip eylesin. Amin.

[1] Hac suresi, 22:37
[2] Bakara suresi, 2:152
[3] Tirmizî, Adâhî, 1, H. No: 1493

Hutbe-Şükrün İfadesi Kurban

[supsystic-social-sharing id="1"]