CUMA HUTBESİ

Birlikte Var Olmak, Aidiyetin Gücü

07 Aralık 2023 Rahle
Rahle

Kıymetli Müslümanlar!

Allah (c.c.) mevcudatı yoktan var etti. Yarattığı en değerli varlığı ise insan olarak isimlendirdi. İnsan kelimesine baktığımızda, ahbaplık ve tanışıklık manasını ifade eden “ünsiyet” kökeninden geldiğini görmekteyiz. Henüz dünyaya gelirken bir ailenin içerisine doğan insan, kendini öncelikle ailesine ait hissederek hayata başlar. Sonra sırasıyla bir mahalleye, şehre ve ülkeye aidiyet duygusu gelişir. Bu mensubiyet duygularının her biri insani ve kıymetlidir. Ancak Allah’a, Resûlullah (s.a.v.)’e ve ahiret gününe inanan bir mümin için, bütün bu mensubiyetlerin üstünde Allah’a kulluk duygusu gelmektedir. Bir Müslüman, kimliğini Allah’a kul ve Peygamberine ümmet olmakla inşa eder. Kur’ân-ı Kerîm, ümmet kimliğimizi önemle vurgulamıştır; “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a iman edersiniz…”

Aziz Müminler!

Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin ümmetine mensup bir Müslüman olmanın bizlere yüklediği sorumluluklar vardır. Yüce Mevla’mız;Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ‘Ben Müslümanlardanım.’ diyenden daha güzel sözlü kim vardır?” diye buyurmaktadır. İslam dini insanın fıtratına aykırı düşecek bir surette, dağ başında ve inzivada yaşanacak bir din değildir. Allah’a hakkıyla kulluk insanlarla iç içe, her türlü toplumsal sorumlulukları yerine getirmek suretiyle mümkündür. Ecdadımızın yerinde ifadesiyle; “halk içinde, Hak ile beraber” olunmalıdır.  

Muhterem Cemaat!

Dinimizin en büyük ibadetlerinden birisi de kuşkusuz ki cihaddır. Peygamberimiz (s.a.v.) ümmetine Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin.” diye emretmektedir. Cihad en genel anlamıyla iyiliği, doğruluğu ve güzelliği öncelikle nefislerimizde hâkim kılmaktır. Sonrasında ise toplumda bu değerlerin usulünce, üslubunca ve barış içerisinde yaygınlaşması için gayret göstermektir. Bir Müslüman’ın hayat anlayışını asla şahsi rahatı ve menfaatleri belirlememelidir. Müslüman egoizmin tuzağına kati surette düşmez. “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.” düsturuyla hareket eder. 

Değerli Kardeşlerim!

İslam Toplumu Millî Görüş olarak, kurulduğumuz ilk yıllardan itibaren birlikte var olduk, nice mazlumların imdadına birlikte koştuk. Allah’ın bizlere emrettiği doğrultuda hareket ettik. Müslümanlara ve Hz. Âdem (a.s.)’dan kardeşlerimiz olan tüm insanlara hizmeti kendimize şiar edindik. Ümmet olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde teşkilatımıza olan aidiyetimizi güçlendirelim. Kâbe’nin ve Mescid-i Aksa’nın birer şubesi olan camilerimize üye olalım, camilerimizi sahiplenelim. Cemaate devamlılığımızı koruyalım. Camilerimiz için dertlenelim, gücümüz yettiğince sorumluluk alalım. Hz. Âişe validemizden rivayetle Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.” 

Bizler bir ve beraber oldukça, Müslümanlara ve insanlığa hizmet yolunda emin adımlarla ilerlemeye Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Rabbim Müslümanlar olarak kardeşliğimizi muhkem kılsın ve bizleri hem dinine hem de insanlığa hadim kılsın. Amin!

1 Âl-i İmrân suresi, 3:110

2 Fussilet suresi, 41:33

3 Nesâî, Cihad, 48

4 Ebû Dâvûd, Tatavvu, 27

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Almanca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Fransızca

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com