CUMA HUTBESİ

Hutbe: Yuvayı Sağlam Temeller Üzerine Kurmak

16 Haziran 2022 Tasbih Grün Schwarz
Tasbih Grün Schwarz

Muhterem Müslümanlar!

Yaratılanlar içerisinde en şerefli mevkiye sahip olan insan, fıtratının gereği olarak eşe ihtiyaç duymaktadır. Mevlamız, yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de; “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de Onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”[1] diye buyurmktadır. Fıtri ihtiyaçları karşılamak, hayatın zorluklarını, hüzün ve neşesini paylaşmak için, erkeğin kadınla ve kadının erkekle evlenmesi insani bir zarurettir. Eskilerin deyimiyle “Yanızlık Allah’a mahsustur”. Yalnızlığın verecek olduğu ızdırap duygusundan kurtulmak ve çoluk çocuğa karışarak aile kurmak, evliliğe engeli olmayan her insan için hem bir hak hem de bir görevdir.

Kıymetli Cemaat!

İçinde yaşadığımız dönemde evlilikler azalmış ve insanlar âdeta evlenmekten kaçar olmuşlardır. Özellikle büyük şehirlerde, konutların neredeyse yarısında insanlar yalnız ikamet eder hâle gelmiş, aile kurmak ruhi ve maddi anlamda yük olarak telakki edilir olmuştur. Oysa tüm varlığın yegane sahibi olan Hak Teâlâ, bizlere rehber olarak gönderdiği Kur’ân-ı Azîmüşşân’da “İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içinde iseler Allah lütfu ile onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah’ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir.”[2] diye buyurmuştur. Evlenmenin ve yuva kurmanın önemine dair Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!”[3] diyerek, meselenin önemine dikkat çekmiştir.

Değerli Müminler!

Toplumda evlenme yaşının ilerlemiş olduğunu müşahade etmekteyiz. Oysa Peygamberimiz; “Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.”[4] diye tavsiyede bulunmaktadır. Genç yaşta evlenmenin, günahlardan korunma ve düzenli bir hayata sahip olma gibi çok büyük yararları mevcuttur. Elbette bu hususta, toplumun ve ebeveynlerin üzerine de büyük vazifeler düşmektedir. Resûlullah (s.a.v.) “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!”[5] demiştir. Toplumsal âdet ve kültür adı altında, gereksiz zorluklarla her iki aile birbirini dara düşürmemelidir. Düğünlerde israfa, gösterişe yer olmamalıdır. Özellikle her şeyin pahalı olduğu bu dönemde, yuva kuracak gençlerimizi borç bataklığına sürüklemekten kaçınmalıyız. Mutlu olmaları gereken yıllarında, borçlu olmalarını engellemeliyiz.

Aziz Kardeşlerim!

İslam’ın hakkıyla yaşanacağı ve Müslüman bir neslin yetiştirileceği yuvalarımızı kurarken, helal dairesine dikkat etmeliyiz. Düğünlerimiz bizim dine karşı olan samimiyetimizi temsil edeceğinden, İslami hassasiyetlere dikkat etmeliyiz. Âlimlerimizin ifadesiyle; “Helal dairesi keyfe kâfidir.” Temeli sağlam atılmayan ve hakkın rızasının gözetilmediği bir yuva, sağlam ve sağlıklı bir surette ilerlemekte zorlanacaktır. Rabbimizin rızasına uygun olduğunda ise kurulacak olan yuvaların hamisi Allah olacaktır. Allah’ın korumasında olan ise şüphesiz ki muhkem olacaktır.

Mevlamız ümmetin gençlerine helal yoldan evlenmeyi ve iki dünya saadetine ulaşmayı nasip eylesin. Amin!

[1] Rûm suresi, 30:21

[2] Nûr suresi, 24:32

[3] Heysemî, IV, 252

[4] Buhârî, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1

[5] Buhârî, İlim, 11, Edeb 80

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Arapça-Sesli Hutbe

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com