CUMA HUTBESİ

Hutbe: Cuma Adabı

22 Ocak 2021 Takke Tesbih Turuncu
Takke Tesbih Turuncu

Muhterem Müslümanlar!

Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı; hayır, bereket, rahmet, mağfiret, kardeşlik ve kaynaşma günüdür. Bu özellikleri sebebiyledir ki, Peygamber Efendimiz ﷺ cuma günü hakkında, “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.”[1] buyurmuştur.  Cuma günü aynı zamanda üzerimize farz olan cuma namazının da eda edildiği gündür. Pandemi sürecini bahane etmeden, maske takarak ve sosyal mesafeye riayet ederek olsa da Allah’a hamd olsun, bu görevimize devam etmekteyiz. Hutbenin başında okuduğumuz âyet-i kerîmede Rabbimiz hem cuma namazının farziyyetini hem de vakit gelir gelmez cuma namazına koşmamızı emrederek şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”[2]

Aziz Kardeşlerim!

Müslümanlar olarak böyle muazzam bir günün hayır ve bereketinden istifade etmemiz gerekir. Bunun için de önce cuma namazına hazırlanılır. Güzelce boy abdesti alınır, beden temizliği yapılır. En güzel kıyafetler giyilir. Hoş olmayan kokular içeren şeyler yenmez ve içilmez. Güzel kokular sürülür. İbadet ruhuna uygun bir şekilde huşu ve huzur içinde mescide hareket edilir. Camiye erkenden ulaşmaya gayret edilir ve mümkün mertebe ön safta yer alınır.
Efendimiz ﷺ işte bu hazırlıklara işaret buyurduğu hadîs-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: Bir kimse cuma günü başını, bedenini güzelce yıkar, bineğe binmeden yaya olarak erkenden yola çıkar, erken camiye ulaşır ve konuşmadan imama yaklaşıp hutbeyi dinlerse onun her bir adımıyla bir senelik oruç ve namaz sevabına nail olur.”[3]

Muhterem Kardeşlerim!

Cuma namazı için camide saflar arasında yerini alan Müslüman, okuduğumuz bu hadîs-i şerifte de ifade buyurulduğu gibi, artık cuma namazının atmosferine girmeli ve sağında solunda meleklerle birlikte olduğu bilincine ermelidir. Meleklerin bile dinlediği hutbeyi huzur ve huşu içinde dinlemeye koyulmalıdır. Okunan hutbeden nasip alabilmek için dikkatleri dağıtacak şeylerden uzak durmalıdır. Bu cümleden olarak, etrafındaki insanlarla konuşmamalı, telefon ve benzeri şeylerle uğraşmamalı, kaş göz hareketleriyle dikkatleri dağıtmamalıdır. Peygamberimiz ﷺ, “İmam hutbe okurken, sen (yanı başında konuşan) arkadaşına ‘Sus!’ desen boş laf etmiş olursun.”[4] buyurmuştur. Okunan hutbeden elde edeceği bilgileri uygulamaya niyet etmeli ve ilk fırsatta tatbik etmelidir. Cuma namazının farzı öncesinde ve sonrasında kılınması sünnet olan namazlar -çok önemli bir mazeret yoksa- mutlaka kılınmalıdır. Böylece cumanın bereket ve faziletinden tam manasıyla nasip elde edilmiş olur. Hutbemizi, bir hadîs-i şerifle bitirelim: “Cuma gününde öyle bir zaman var ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.”[5]

[1] Müslim, Sahîh, 2/6, H. No: 2013
[2] Cuma suresi, 62:9
[3] Ebû Dâvûd, Tahâra, 130 H. No: 345; İbn-i Mâce, İkâmetü’s-Salât, H. No: 1140
[4] Buhârî, Cuma, 36; Müslim, Cuma, 11
[5] Buhârî, Sahîh, 20/11, H. No: 5921

Hutbe-Cuma Adabı

Hutba-Arapça

[supsystic-social-sharing id="1"]