CUMA HUTBESİ

Hutbe: Doğru Sözlü Olmak

12 Mart 2021 Takke Tesbih Ahşap
Takke Tesbih Ahşap

Muhterem Kardeşlerim!

Bir toplumu güçlü ve huzurlu kılan en önemli unsurlardan birisi de toplumda fertler arasındaki samimi iletişim dili ve konuşurken doğru sözlü olmaktır.  Diyalog dilinin doğru tatlı ve yumuşak olması muhabbete vesile olacağından toplumun huzuruna ve uzun ömürlü olmasına da katkı sağlayacaktır.  Sevgiden yoksun kaba sert üslup insanlar arasına mesafe koyacak birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olacaktır. Dostluklar bundan etkilenecek, arkadaşlıklar  hatta akrabalıklar yani bütün insani ilişkiler bu durumdan büyük ölçüde zarar görecektir. Bu güven duygusu ve dayanışma ruhunun  ortadan kalkmasına neden olacaktır.  öyleyse insan konuşurken sözü yumuşak kılmalı sadece doğruyu söylemelidir. Rabbimizin kuranı kerimde hz. peygambere  ‘’ Allahın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.

İnsanlar, birbirleriyle konuşmalı, söylenen şeyler insanlarca anlaşılan ve toplumu birbirine yaklaştıran şeyler olmalı; nefret ve düşmanlığa sevk eden şeyler olmamalıdır. Biz buna güzel beyan diyoruz. Seçilen kelimeler, kurulan cümleler etraftaki insanları dağıtmamalı, toplamalı, nefret ettirmemeli, kaynaştırmalıdır. “Beyanın bazısında sihir vardır..”[1] buyuran Peygamber Efendimiz ﷺ işte tam da bu üsluba dikkat çekmiştir. Doğru ve güzel olan sözlerin alıcısı ve kullanıcısı olmalıyız. Yanlış ve çirkin sözlerin ise, müşterisi ve tüketicisi olmaktan kaçınmalıyız.

Değerli Müslümanlar!

İyinin, doğrunun ve güzelin öncelikle kendi hayatında, sonrasında ise çevresinde hâkim olması için gayret göstermesi gereken bir Müslümanın, sözlerinin doğru olması kaçınılmaz bir mecburiyettir. Yüce Mevla, insanlığa rehber olarak gönderdiği Kur’ân-ı Kerîm’de; “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.”[2] diye buyurmaktadır. Resulullah ﷺ ise; “Allah’a ve ahiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun.”[3] diye emretmektedir.  Doğru olan sözlerin kaynağının ise, zamanla ve mekanla kayıtlı olmayan “Kuran” ve “Sünnet”in olduğu, Müslümanlar için tartışılmaz bir hakikattir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Diğer taraftan, “Kuran” ve “Sünnet” kaynaklı İslami değer ve ilkelerin, insanlara etkin bir metotla ulaştırılması da, alemlerin Rabbi olan Allah’ın bizlere önemli bir buyruğudur. Kuran’ı Azimüşşan’da, Hz. Musa ve Hz. Harun Peygamberlere verdiği; “Firavun’a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.”[4] emri, kıyamete değin söylenecek olan sözlerdeki üslubu bize öğretmektedir. Sözlerimiz, muhataplarımızı incitmeyecek şekilde ve yumuşak bir tarzda olmak zorundadır.  Biz Müslümanlar, üslubunda halim olan, yani konuşmalarında yumuşaklığı benimsemiş olan son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa ﷺ’in ümmetiyiz. Öyleyse müminler olarak bizler, sözü dinler doğru olana uyarız ve konuştuğumuzda da sadece doğruyu konuşuruz.

Rabbim bizleri doğruyu ve hayrı konuşan, konuştuğu zaman da bunu yumuşak bir ifade tarzıyla dile getiren şuurlu kullarından eylesin. Amin!

[1] Ebû Dâvûd, Edeb, 95, H. No: 5011
[2] Ahzâb suresi, 33:70-71
[3] Buhârî, Edep, 31, 85; Müslim, İman, 74
[4] Tâhâ suresi, 20:43-44

Hutbe-Doğru Sözlü Olmak

[supsystic-social-sharing id="1"]