CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kur’an ile Hemhâl Olmak

20 Ekim 2022 Tesbih Yeşil Siyah
Tesbih Yeşil Siyah

Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz kullarına her zaman rahmetiyle muamele etmiş, onların doğru yoldan ayrılmaması, sırât-ı müstakîm üzere cennete ulaşmaları için peygamberlere vahiy göndermiştir. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz ile de mesajı kıyamete kadar korunacak olacak olan Kur’ân-ı Azîmüşşân’ı indirmiştir. Rahmân ve Rahîm olan Allah (c.c.) “Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.”[1] diye buyurmaktadır. Yüce kitabımız, 1400 yıldır ümmet-i Muhammed için hayat rehberidir ve kıyamete değin olmaya devam edecektir.  

Kıymetli Müminler!

Allah (c.c.) bizatihi Kur’an’ın mahiyetini; “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki: Ancak Allah’ın lütfu ve rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler. Bu onların (dünya malı olarak) topladıklarından daha hayırlıdır.”[2] şeklinde bildirmektedir. Kur’an, tüm insanlığı muhatap alan bir öğüttür. Güzel ve hayırlı amellere teşvik etmekte; kötü ahlak ve davranışlardan sakındırmaktadır. Kur’an kalplerde bulunan küfür, şirk, nifak, vesvese gibi manevi hastalıklara şifadır. O, gönüllere hitap ederek oradaki ahlaki ve manevi bozuklukları tedaviye çalışmakta, insanın iç âlemini temizlemesini, doğru itikat, güzel ve ulvi hasletler kazanmasını sağlayacak hükümler getirmektedir. Kur’an, diğer yönüyle müminlere doğru yolu gösteren bir rehberdir. Ona inanan, öğütlerine kulak veren, şifa verici hükümlerini tatbik eden, emirlerini tutup yasaklarından kaçınan kişiler batıl yolları terk ederek doğru yolu bulurlar. Kur’an inananlar için rahmet kaynağıdır.
Onun istediği şekilde yaşayıp ahlaken olgunlaşan müminler Allah’ın sevdiği, rahmet ettiği ve ebedî nimetlere layık gördüğü bahtiyarlardan olurlar.

Aziz Müslümanlar!

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.”[3] diye müjdelemiştir. Sürekli Kur’an ile hemhâl olmalıyız ve onu okumalıyız. Elbette Kur’an’ı okumaktan maksat, manasını anlamaktır. İyi, doğru, güzel ve hayırlı bir hayat sürmek için Allah’ın kelamını anlamalı ve o anlamı yaşantımıza aksettirmeliyiz. Hayat tarzımızı, günlük tatbikatlarımızı ve olaylar karşısında alacağımız tavrı, Allah Teâlâ’nın bizden arzu ettiği şekilde oluşturmalıyız. Müslümanlar olarak azınlıkta yaşadığımız coğrafyalarda, nesillerimiz tarafından Kur’an’ın okunması ve anlaşılması için de büyük bir gayretin içerisinde olmalıyız. Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) “Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.”[4] diye buyurmaktadır. Bu müjdeye nail olmak için yıllarca camilerimizde Kur’an eğitimi en kaliteli şekilde, titizlikle, hız kesmeden devam etmektedir.

Değerli Cemaat!

Kur’an’a hizmet yolunda, ifade ettiğimiz bu nebevî buyrukları kendisi için en büyük ibadet kabul eden İslam Toplumu Millî Görüş bu sene 34. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması’nı düzenlemektedir. Yarışma yarın, yani 22 Ekim Cumartesi günü Almanya’nın Bielefeld şehrinde, yine her zamanki gibi büyük bir coşku ile gerçekleşecektir. Genç karilerin güzel sesleriyle tilavet edecekleri Kur’an ziyafetine Avrupa’nın dört bir yanından binlerce Kur’an sevdalısı katılacaktır. Saat 14:00’te başlayacak bu güzel yarışmaya kadın veya erkek bütün cemaatimiz davetlidir. Bu güzel günde birlikte olmak ümidiyle hutbemi nihayete erdiriyorum.

Rabbim bizleri, Kur’an ile hemhâl olan ve Kur’an’ın çizmiş olduğu dosdoğru yoldan giden kullarından eylesin. Amin!

[1] İsrâ suresi, 17:82

[2] Yûnus suresi, 10:57-58

[3] Müslim, Müsâfirîn, 252

[4] Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Danca

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com