CUMA HUTBESİ

Hutbe: Müminlerin Baharı – Kış Mevsimi

10 Kasım 2022
Rahle Kur'an

Muhterem Kardeşlerim!

Allah kâinatı ve içerisinde bulunan her zerreyi belirli bir nizam ve denge içerisinde yaratmıştır. Bir eksiğin veya boşluğun olmadığı bu dengede sabit olan hiçbir şey bulunmamaktadır. Yaratılan her şey sürekli bir hareket hâlinde Allah’ı zikretmekte, kendisine takdir edilen ne ise o işlevi görmektedir. İnsanoğlunun hayatında da tıpkı diğer mahlukatta olduğu gibi hareketlilikler mevcuttur.

İnsanın hayat merhalesinde mevsimlerin ilki olan bahar gibi doğumu ve çocukluğu, yaz mevsimi gibi gençliği, sonbahar gibi olgunluğu ve nihayetinde kış gibi ihtiyarlığı ve ölümü vardır. Her mevsimin, her yaşın kendine özel hususları, kolaylık ve zorlukları olduğu gibi nimetleri ve imkânları da vardır. Bizler bu nimet ve imkânları emrolunduğumuz doğrultuda kullandığımız takdirde hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa ereceğimiz ümidini taşımaktayız. Mevsimlerin değişmesi sadece tabiata etki etmez, insanların üzerinde de psikolojik etkisi bulunmaktadır. Örneğin bahar ve yaz mevsiminde tabiatta görülen canlanma ve neşe insanoğluna da tesir eder. Öte yandan kapalı ve soğuk havalarda insanların daha karamsar olduğu müşahede edilmiştir.

Aziz Cemaat!

İşte bu noktada mevsimlerin değişkenliğine hikmet nazarıyla bakan Peygamber Efendimiz “Kış müminin baharıdır. Gündüzleri kısa olduğu için oruç tutar. Geceleri de uzun olduğu için kıyama kalkar, ibadet eder.”[1] diyerek kış mevsiminin bir fırsat olduğunu bizlere beyan etmiştir. Kış mevsimine hikmet penceresinden baktığımızda aslında ne kadar büyük bir nimet ve imkâna sahip olduğumuzu anlarız. Kış mevsimini fırsata çevirerek gündüzleri oruç, akşamları ibadet, zikir ve tefekkürle geçirdiğimizde maneviyatımıza âdeta bahar gelecektir.

Özellikle günümüzün en büyük sorunlarından olan vakti iyi planlayamama ve böylece zamanı heba etme gibi sorunlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda kış ayları bizim için âdeta yeni bir başlangıç imkânı sunmaktadır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklıselim sahipleri için elbette ibretler vardır.”[2] denilerek yine bu imkâna vurgu yapılmıştır.

Değerli Müslümanlar!

Kış mevsimleri nefsimizi terbiye etme, yarım kalmış işlerimizi tamamlama mevsimidir. Namaz kılma alışkanlığı henüz olmayan kardeşlerimizin namaza başlamaları için de büyük bir imkândır. Kışın namaz vakitlerinin art arda gelmesi namaz alışkanlığı kazanmak için kaçınılmaz güzel bir fırsattır. Okuyamadığımız kitabı, tamamlayamadığımız Kur’an tilavetlerimizi ve ezberleyemediğimiz sureleri bu bereketli günlerde tamamlamalıyız. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanan sahabe efendilerimiz de kış mevsimini dört gözle beklemiş ve geldiğinde daha fazla ibadetle meşgul olmuşlardır. Bizler de aile fertlerimizle birlikte kış mevsimini fırsat ve rahmet mevsimine çevirerek nice yapamadığımız ibadetleri, zikirler ve iyilikleri yapabilir, bu zaman dilimini aile hayatımızda da yeni bir başlangıca vesile kılabiliriz. Uzun kış gecelerini değerlendirmede sohbetlere katılmak önemli bir imkândır. Cemaatle namaz kılarak, camilerimizde düzenlenen sabah namazı programları gibi etkinliklere ailece katılarak gelecek nesillerimize güzel örnek olabilmeliyiz. Cemaatle namaz kılmaya azami derecede özen gösteren ve vefatına kadar bunu hiç bırakmayan Peygamberimiz “Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar.”[3] buyurarak cemaatle namaz kılmanın nasıl bir kazanç olduğunu vurgulamıştır.

Muhterem Kardeşlerim!

Günlük işlerimizin haricinde gereksiz işlerle günümüzü heba eder, mesul olmadığımız işlerle meşgul olursak manevi baharımıza asla ulaşamayız. Bu sebeple kış mevsimini rahmet mevsimi olarak görmeli, üç aylara da bir hazırlık olarak değerlendirmeli ve o düstur ile hayatımıza yön vermeliyiz. Mevlam kış mevsimini en güzel ve bereketli şekilde geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Amin!

[1] Ahmed bin Hanbel, Müsned, III. 75; Ebû Ya‘le, Müsned, II, 519

[2] Âl-i İmrân suresi, 3:190

[3] Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Danca

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com