CUMA HUTBESİ

Hutbe: Müslüman ve Medya Kullanımı

28 Ocak 2021 Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap

Kıymetli Müslümanlar!

Günümüzde iletişim araçları ve ortamı anlamına gelen medya, özellikle internet çağının başlamasıyla insanlar üzerindeki etkisini arttırmıştır. Eskiden medya, gazete, radyo ve televizyon gibi kısıtlı araçlarla kitlelere yönelik etkinliğe sahip idi. Ancak özellikle akıllı telefonların icadından sonra, her bir bireyin hayatı üzerinde adeta kaçınılması zor bir baskı oluşturmaya başlamıştır. Yapılan sosyal deneylere göre, cüzdanını kaybeden kişiler, ortalama on beş dakika sonra bunun farkına varmaktadırlar. Diğer taraftan ise, akıllı cep telefonlarını kaybedenler, bu durumu ortalama üç dakika içerisinde fark etmektedirler. Yine yapılan araştırmalara göre, sosyal medya müptela olanların sayısı gittikçe çoğalmaktadır. Zamanlarının büyük bölümünü, bu mecralarda geçirmektedirler. Bunun sonucu olarak artık insanların kanaat ve düşünceleri, yüzde seksen oranında sosyal medya vasıtasıyla oluşmaktadır.

Aziz Cemaat!

Bizler üzerinde bu kadar etkili olan ve hayatımızı şekillendirmede belirleyici hale gelmiş bulunan sosyal medya mecrası hakkında, bilinç sahibi olmak durumundayız. Öncelikle, bu imkanları bağımlılık oluşturacak biçimde kullanmaktan uzak durmalıyız. Fahr-i Kâinât Efendimiz ﷺ; “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.”[1] diye buyurarak, zamanın ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Ve ne yazık ki, insanlarımız ve özellikle gençlerimiz, sosyal medya alışkanlığı ile vakitlerini heba etmektedir.

Elbette bir Müslümanın, iletişim vasıtalarına top yekûn karşı olması düşünülemez. Sonuçta sosyal medyanın müspet tarafları da vardır. Ve bizlere düşen, hakikatin ve iyinin bu vasıtayla yaygınlaşmasını gerçekleştirmektir.
Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de “Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).”[2] diye buyurmaktadır. Gerçek hayatta olduğu gibi, sanal âlemdeki tutum ve davranışlarımızda da İslami ölçüler dairesinde kalmalı. Ahlaklı olma sorumluluğumuz, ‘gerçek-sanal’ ayrımını asla kabul etmez. Dolayısıyla Mümin kimliğimiz, paylaşımlarımızda, resimlerimizde ve yorumlarımızda da ortaya çıkmalı. İslam’ın insanlığa yönelik mesajını yaymakta, sohbetlere katılma, sağlıklı bilgilere ulaşma gayesiyle, Sosyal medya ve internetten istifade etmeliyiz

Değerli Müminler!

Sosyal medyanın, haberle iletişim bakımından faydalı yönleri olduğu gibi zararlı olan yönleri de olduğu bilinmelidir. Bunlardan biriside doğru olmayan bilgi ve haberlerin çok hızlı bir şeklide herkese ulaşabilmesidir. Genç yaşlı kadın erkek çocuk ayırımı yapmadan bütün insanların faydalı veya zararlı olduğunu henüz ayırt etmeden bütün kullanıcılara ulaştırılmasıdır.

Bilinçli bir Müslüman, kendisine ulaşan malumat ve haberleri, doğruluk ve hakikat süzgecinden geçirmek ile mükelleftir. Bu hususta alemlerin Rabbi olan yüce Mevlamız, Kur’ân-ı Kerîm’de “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın” diye emretmektedir.[3] Ayrıca unutmamalıyız ki, yüce Peygamberimiz; “Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!”[4] diye buyurmuştur. Bizler hiçbir surette, yalan ve yanlışların zihnimizde yer almasına izin vermemeli, bilakis yayılmalarına engel olmalıyız.

Yüce Rabbimiz, bizleri medyayı razı olacağı şekilde kullanan kullarından eylesin. Amin!

[1] Buhârî, Rıkâk, 1
[2] Asr suresi, 103:1-3
[3] Hucurât suresi, 49:6
[4] Müslim, Mukaddime 5

Hutbe-Müslüman ve Medya Kullanımı

Hutbe-Arapça

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com