CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sağlıklı, Helal ve Tayyib Beslenme

23 Temmuz 2020 Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap

Muhterem Müslümanlar!

Resûlullah ﷺ bir gün şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar! Allah Teâlâ temizdir, temizden başka bir şey kabul etmez. Allah’ın müminlere emrettiği şeyler, peygamberlere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teâlâ (peygamberlere): ‘Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin.’[1] diye emretmiş; müminlere de: ‘Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin.’[2] buyurmuştur.” Peygamber Efendimiz sonra saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp: “Ey Rabbim, ey Rabbim” diye dua eden bir yolcuyu zikredip, şöyle buyurmuştur: “Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve (netice itibarıyla) haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir?”[3]

Kıymetli Kardeşlerim!

Zikrettiğimiz hadîs-i şerif, kişi haramla beslendiği takdirde sıla-i rahim, hac, rızık kazanma gibi maksatlarla uzun, zahmetli yolculuklara bile katlansa, amellerinin kabul edilmeyeceğini belirtmektedir. Allah, temizden başka bir şey kabul etmez. Bu sebeple, yiyip içtiklerimizin maddi ve manevi temizliğine dikkat etmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde duanın kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu noktada, bütün temiz ibadetlerin Allah katında duaların kabul olmasına bir vesile olduğunu hatırlamamız gerekir.

Aziz Müminler!

Bildiğimiz üzere Rabbimiz hiçbir zaman bize sebepsiz olarak bir şeyi emretmemiştir. Yeme içme konusunda haramlar bellidir, helaller de bellidir. Müslüman olarak bu hususta helal dairesinde kalmaya gayret etmemiz gerekmektedir.
Yiyecek ve içeceklerimizin ayette buyurulduğu üzere helal olmasıyla birlikte tayyib, yani temiz olmasına da riayet etmek durumundayız. Temiz derken kastedilen, bedenimizde iyi sonuçlara vesile olan yiyecek ve içecekler; sağlığımıza faydası olan gıdalardır. Bu, aynı zamanda sağlığımıza zarar verecek olan yiyecek ve içeceklerden uzak durmanın da ibadet olduğunu göstermektedir.

Değerli Cemaat!

Yüce Allah “Temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin.” derken, yiyecek ve içeceklerimizin ahlakımızı nasıl etkilediğini belirtmektedir. Yeme içme alışkanlıklarımız nefsimizin durumuna ayna tutar, nefis muhasebemizi kolaylaştırır. Nefsimize düşkünlüğümüzü ortaya çıkarır. Kendimize samimiyetle şu soruları sorabiliriz: Şimdiye kadar yiyip içtiklerimin helal ve temiz olduğuna ne kadar riayet ettim? Bundan sonra daha dikkatli ve titiz olmak için ne yapmalıyım?

Değerli Kardeşlerim!

Kimse içinde oturduğu eve zarar gelmesini istemez. Hiçbir insan kendi evinin camını, kapısını bilerek ve isteyerek kırmaz. Bedenimiz şu kısa dünya hayatı boyunca ruhumuzu barındıran evdir. Bedenimizin iyi olması ruhumuza, ruhumuzun iyi olması da bedenimize olumlu etki yapar. Bugün sağlığı için vakit ve para harcamayan, ileride hastalığı için vakit ve para harcamak durumunda kalır. O hâlde, helal ve tayyib olandan yiyelim. Nitekim helal ve temiz olandan yemek de önemli ve hafife almamamız gereken bir ibadettir.

Rabbimiz hoşnut olduğu helal ve tayyib olandan yeme amelini bize kolaylaştırsın. Amin

Ek:

Allah’a hamd olsun, senenin en bereketli zaman dilimi olan Zilhicce’nin ilk on günlerinde bulunmaktayız. Peygamberimiz ﷺ, Zilhicce ayın (ilk) on gününde işlenen amellerden daha değerli amel yoktur![4] buyurarak bizi bu dönemi salih ameller ile ihya etmeye teşvik etmiştir. Bu feyiz dolu günleri farzlardan sonra, nafile namaz, oruç, sadaka, zikir ve kurban vecibemizi yerine getirerek iyi değerlendirelim!

[1] Mü’minûn suresi, 23:51
[2] Bakara suresi, 2:172
[3] Müslim, Zekât, 65, H.No: 1015
[4] Dârimî, Savm, 52, H.No: 1814; Buhârî, Îdeyn, 11, H.No: 969

Hutbe-Sağlıklı, Helal ve Tayyib Beslenme

Hutbe-Arapça