CUMA HUTBESİ

Huzurlu Yuvayı Doğru Adımlarla Kurmak

28 Nisan 2023 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Muhterem Müslümanlar!

Ailenin temeli olan evliliğin birey ve toplum açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Her şeyden önce evlilik eşler arasında huzur ve sevgi kaynağıdır. Eşler evlilik yoluyla hem dinlerini hem de birbirini tamamlayarak hayatlarını paylaşırlar. Nitekim hayat rehberimiz Kur’an’da “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de Onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.”[1] diye buyurularak evlilikte birçok hikmetin olduğu beyan edilmiştir.

Evlilik, kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden muhafaza eder. Evliliğin koruduğu en önemli değer ise İslami ve insani değerlerin başında gelen iffettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) özellikle gençlerin evlilik hayatıyla yakından ilgilenir, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunurdu. “Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.”[2] diye buyurarak evliliğin iftihar edilecek kadar önemli bir kurum olduğunu bizlere bildirmiştir. Bir başka hadîs-i şerifte ise “Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur…”[3] diye buyurularak evliliğin harama düşmekten de alıkoyduğu ifade edilmiştir.

Aziz Cemaat!

Mutlu ve huzurlu bir yuva kurmak, ancak doğru ve helal adımlar atmakla mümkündür. Âdet ve gelenek adı altında mahremiyet duygumuzu zedeleyecek, gençlerimizi maddi ve manevi anlamda zora sokacak uygulamalardan kaçınmalıyız. Gerek nişan gerekse düğün merasimlerimiz ölçülü olmalı ve müsrif olmamalıyız. Zira merasimlerimiz dinimize olan samimiyetimizin bir tezahürüdür.

“Ömürde bir kez düğün yapıyoruz.” bahanesiyle İslam’ın helal çizgisini ihlal etmemeliyiz. Evlatlarımıza doğru adımlarla huzurlu bir yuva kurma hususunda destek olmalı, evliliği kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Evliliğin henüz başlangıcında, gençlerin maddi olarak ağır bir yükün altına girmeleri, kısa sürede aile içi huzursuzluklara yol açmaktadır. Onların bu önemli adımlarında zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmalıyız. Zira Peygamberimiz (s.a.v.) “En hayırlı nikâh en kolay olanıdır.” [4] diye buyurarak uymamız gereken ölçüyü bizlere hatırlatmıştır. Çocuklarımız imanlı, İslam’ın ölçülerine riayet eden ve helal dairesinde yaşamaya çalışan biriyle evlendiklerinde harama düşmekten korunmuş olur, bizler de hayırlı bir evliliğe yardımcı olmakla Allah’ın ve Resûlullah (s.a.v.)’in hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

Değerli Genç Kardeşlerim!

Eş seçiminde birinci kriteriniz zenginlik, makam, mevki ve zahirî özellikler değil, iman ve ahlak güzelliği olsun. Huzur ve mutluluğu gösterişte değil samimiyette, saygı ve fedakârlıkta aramalıyız. Nişan, nikâh vb. merasimlerde aşırıya gitmemeliyiz. Gelecek nesillerimize doğru bir örneklik teşkil etmeliyiz. Unutmayınız ki eşlerimize karşı sorumluluğumuz olduğu gibi, neslimize karşı da mesuliyetlerimiz var. Onların hayırlı olması için Allah’ın emrettiği doğrultuda iman ve ibadet üzere bir hayat yaşamaları için destek olmalı onları hayra yönlendirmeliyiz. Mevlamız bizleri haddi aşanlardan değil, helal daireyle iktifa edenlerden, huzurlu bir yuvayı doğru ve helal adımlarla kuranlardan eylesin. Hutbemi İbrahim (a.s.)’ın duasıyla tamamlıyorum: “Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbim, duamı kabul et.”[5]  Amin!

[1] Rûm suresi, 30:21

[2] Beyhakî, VII/81

[3] Buhârî, Nikâh, 3

[4] Ebû Dâvûd, Nikâh, 30-31

[5] İbrâhim suresi, 14:40

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com