CUMA HUTBESİ

İnfak ile İnşa

18 Kasım 2021 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Muhterem Cemaat!

Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm vasıtasıyla kıyamet gününe kadar bütün insanlığa hitap etmiştir. Bu mukaddes hitabıyla bize itikat, ibadet, hukuk, ahlak, peygamberlerin kıssaları ve dua gibi konuları en güzel şekilde aktarmaktadır. Kur’an’ın en önemli özelliği ise bizlere doğru düşünmeyi ve davranmayı öğretmesidir.

Bakara suresinin ilk ayetlerinde Yüce Rabbimiz mesela gayba olan imanımıza dair şöyle buyurmaktadır: “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”[1]

Âyet-i kerîmenin son kısmında Allah Teâlâ bizlere, elimizde bulunan bütün varlığımızın onun bir nimeti olduğunu ve dolayısıyla razı olacağı yerlere harcamamız gerektiğini hatırlatmaktadır.

Bir hadîs-i kudsîde Yüce Rabbimiz “İnfak et ki ben sana infak edeyim.” diye buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz ﷺ bunu yorumlarken der ki: “Allah’ın (kudret) eli doludur. İnfak etmekten boşalmaz. Gündüz gece (kullarını) nimetlendirir.”[2]

Müslümanlar olarak Yüce Allah’ın infakta bulunanlara kat kat mükâfatlar vereceğine hiç şüphesiz iman etmekteyiz.

Aziz Kardeşlerim!

“Peygamber Efendimiz ﷺ zamanında iki kardeş vardı. Bunlardan biri (ilim öğrenmek için) Peygamber ﷺ’e gelir, diğeri de (geçimlerini temin için) çalışırdı. (Bir gün) çalışan kardeş, ötekini Resûl-i Ekrem ﷺ’e şikâyet etti. Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle cevap verdi:

‘Belki de sen, onun yüzünden (iş bulup) rızıklandırılıyorsun.’”[3]

Bu hadîs-i şeriften, ilim ehlini ve ilme hizmet eden projeleri desteklemenin önemini anlamaktayız. Özellikle azınlık olarak yaşadığımız ülkelerde dinimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumak ve gelecek nesillerin teminatı için bu türlü çalışmalara ihtiyacımız var.

Değerli Müminler!

Teşkilatımız senelerdir tertip ettiği “İnfak Kampanyası” kapsamında sizin üstün desteklerinizle dünyanın farklı yerlerinde birçok cami, külliye, eğitim merkezi, çocuk yuvası, hafızlık okulu, öğrenci yurdu ve resmî okul inşa etmiştir. Bu sene yine sizin desteğinizle Köln, Hannover, Güney Hollanda, İngiltere, Balkanlar, Schwaben, Güney Bavyera, Berlin, İsveç, Württemberg ve Linz bölgelerinde 11 farklı eser inşa edilecektir. Herkesi infak edip inşa edilen bu kurumların çalışmaları kapsamında işlenecek salih amellere ortak olmaya davet ediyoruz.

Rabbimiz bizleri de mezara kadar ilim talep eden ve sadaka-i câriye olarak eserler bırakan kullarından eylesin. Âmin.

[1] Bakara suresi, 2:2-3

[2] Buhârî, Tefsir, Surat Hûd, 2, H. No: 4648; Müslim, Zekât, 11, H. No: 2308

[3] Tirmizî, Zühd, 33, H. No: 2345

Hutbe-İnfak ile İnşa

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com