İRŞAD

Hutbe – İslam huzur ve güvenin teminatıdır

09 Aralık 2005
Muhterem Müslümanlar! İslam, huzur ve güvenlik dinidir. Dinimiz, huzuru bozmayı ve güveni sarsmayı, başkalarına zarar vermeyi kesin emirlerle yasaklamıştır. Bir kişinin, bir başka insana zarar vermesi zulümdür, haksızlıktır. Haksızlık ise haramdır. Dinimiz, insan hayatına haksız bir şekilde kastetmeyi ve kan dökmeyi, başkalarının mallarına, ırz ve namuslarına tecavüz etmeyi, hakka müdahale olarak değerlendirmiştir. Bunlar yaşama hakkı […]

Hutbe – Geleceğin teminatı

02 Aralık 2005
Muhterem Müminler! Geçmişin inanç ve değerlerinden oluşan mirasa sahip çıkarak, geleceğe kendisini sahip kılacak her türlü bilgi ve beceriyle donanmış, kendi kendine ayakta kalabilecek ve inandığı mukaddeslerini geleceğe taşıyacak bir nesil yetiştirmek her peygamberin duası ve idealidir. Yine her akl-ı selim sahibi hikmet erbabı filazof ve cihangir idarecilerin de istek ve arzuları, her çağda bu, […]

Hutbe – “Allah kullarını “Daru’s-Selam’a” / Cennet’e davet ediyor” (Yunus,25)

25 Kasım 2005
Muhterem Müslümanlar! Yüce Yarat ı cımız Allah-u Teala, insanı en güzel bir şekilde yaratmış ve insandan kendi razı olacağı bir hayat üzre yaşamasını istemiştir. Buna binaen Rabbimiz, insanlığın başlangıcından itibaren gönderdiği peygamberler vasıtasıyla kullarına sorumluluklarını sürekli hatırlatmıştır. Ne yazık ki insanoğlu, çoğu zaman sorumlulukluğunu unutmuş, insanlık dışı tutum ve davranışlar içinde bocalayıp durmuştur. Rabbimiz, kulları […]

Hutbe – Allah’a yaklaştıran ibadet: Kurban

18 Kasım 2005
Muhterem Kardeşlerim, Kurban; uayyen bir vakitte, muayyen bir hayvanı ibâdet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesmek demektir. Sözlükte yaklaşmak anlamına gelir. Allah'a yaklaşmayı Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah'a teslimiyeti ve şükrü ifade eder. Kurban ibadetinin meşruiyyeti hem Kur'an, hem sünnet hem de ümmetin söz birliği ile sabittir. Bir müslümanın eğer imkanı varsa kurban ibadetini yerine […]

Hutbe – Hacc

11 Kasım 2005
Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala’ya sonsuz hamd ve sena olsun ki, maneviyatı yoğun, bereketli bir Ramazan ayı geçirdik ve bayramımızı yaptık. Ramazan ayında topluca kıldığımız teravih namazlarıyla, okunan mukabelelerle camilerimiz şenlendi; gönüllerimiz huzur buldu. Yine bu mübarek ayda Rabbimizin bahşettiği nimetlerin şükrünü eda etmek üzere Zekat ve Fitrelerimizi de verdik. Şimdi ise, önümüzdeki aylar içinde hac […]

Hutbe – “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır”(hadis-i şerif)

04 Kasım 2005
Muhterem kardeşlerim, Hutbemizin başlığını söz sanatının eşsiz sultanı, dinimizin tercümanı, ebedi mürşidimiz, Efendimiz (as)’ın bir mübarek sözünden aldık: “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. “ Bu mübarek söz, kapsadığı anlamları ile, insanoğlunun önüne serdiği geniş ufuk ve gösterdiği hedef ile, müslüman gayri müslim demeden her insanın çerçeveleterek yatağının başucuna asıp, ibret alması ve insanlık için […]

Hutbe – Ramazan Bayramı

03 Kasım 2005
Muhterem kardeşlerim, Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştuğumuz rahmet, mağfiret, bereket ve ihsan ayı, Ramazan’ı inşaallah hayırlı ve bereketli bir şekilde uğurlayarak işte bu gün bayram sabahına ulaşmış bulunmaktayız. Bütün sayılı günlerin çabucak gelip-geçtiği gibi, bir aylık süre de rüzgar gibi geldi ve geçti. Şartlarına riayet ederek oruçlarımızı tutmuş, teravihlerimizi kılmış ve mali ibadet ve […]