İRŞAD

Hutbe – Akrabalık İlişkileri ve Sıla-i Rahim

16 Temmuz 2004
Abdurrahman İbni Avf’dan (r.a) rivayet edildiğine göre, Resülullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Allah (c.c) buyurdu ki: Ben Rahman’ım, akrabalığı, rahimi ben yarattım ve ismim olan Rahman’dan ona isim verdim. Kim akrabaya iyilik ederse , ben de ona iyilik ederim. Kimde ondan ilgiyi keserse, ben de ondan ilgiyi keserim. (Tirmizi, Birr, 9 (1972)) Muhterem müslümanlar, Yüce Rabbimiz, […]

Hutbe – İslamda Çocuk Eğitimi

09 Temmuz 2004
Muhterem kardeşlerim, Kur’an-ı Kerim’de bir ayette Yüce Rabbimiz buyurur ki: “Kimileri de, Ey Rabbimiz, bize dünyada iyi hal ver, ahirette merhamet ihsan et ve bizi cehennem azabından koru! der.” Bakara ( Suresi: 201 ) Ayetten anlaşılan o ki, İslam Dininin gayesi, insanların dünya ve ahiret hayatlarının mutluluk içerisinde geçmesini temin etmektir. İslam eğitim sisteminin gayesi […]

Hutbe – İslamda Görgü Kuralları

02 Temmuz 2004
Muhterem mü’minler,İnsanların hakimiyetleri altında yaşadığı her sistemin, hakim olduğu insanlık kesimine gerek insanların şahsında; gerekse toplum hayatında uyulması lazım olan kurallar koyduğu bir vakıadır. Bu sistem, ister ilahi-semavi kaynaklı olsun, isterse beşeri kaynaklı olsun farketmez. İslam Dini insanlık için gönderilmiş en son ilahi-semavi bir din olarak, muhatap kabul ettiği bağlılarına inanç, ibadet, insani ilişkiler ve […]

Hutbe – Aile Huzuru

25 Haziran 2004
Muhterem Müslümanlar. Aile toplumun temelidir. Toplumun çekirdeğini teşkil eden ve birbirine akrabalık bağı ile bağlı bireylerin karşılıklı hak ve vazifelerine riayet ederek sağladıkları huzur, aynı zamanda toplumsal huzurun kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle dinimiz, aile yapısının sağlam olmasına büyük önem vermiş ve Peygamberimiz de bu hususta Müslümanlara örnek olmuştur. Kur’an-ı Kerîm’de insanların birbirlerini sevmeleri ve  huzur […]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com