CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kalplerin Islahı

18 Mart 2005
Muhterem Müslümanlar! Islah olmayan kalbler her türlü fitneye müsaittir. Yüce Rabbimiz Mübarek Kur’an’ın Bakara Suresinde “Fitne öldürmekten daha tehlikelidir.” (Bakara / 217) buyurarak fitnenin tehlikesine dikkat çekmektedir. Fitne kavramının İslam litaratüründe geniş bir kullanım ve etki alanı vardır. Fitne kelimesi, “sınama, deneme, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan” anlamında kullanılır. Toplumları birbirlerine […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kalb-i selim

11 Mart 2005
Muhterem müslümanlar ! Bu haftaki hutbemizde Kur’an’da geçen Kalb-i selim kavramından bahsedeceğiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor: “O (yeniden diriliş) gününde, ne mal fayda verir, ne de evlad. Ancak Allah’ın huzuruna kötülükten korunmuş bir selim kalple çıkanlar (kurtulacaktır)!” (Şuara Suresi / 88-89) Şair bu ayet-i kerime’yi şöyle şiirleştirmiş: Sanma ey hace kim, senden zer-ü sim isterler, Yevme […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – Allah’a ibadet özgürleştirir

01 Mart 2005
Muhterem Müslümanlar Allah’a gerçekten ibadet eden bir kul, hem yaratanına bağlılığını; hem de ilahi irade dışındaki her türlü eğilim, baskı ve otorite karşısında özgürlüğünü elde eder. “İyyakena’büdü ve iyya ke nestein” “yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” İşte biz müslümanlar, her namazımızın her rek’atında okuduğumuz Fatiha Suresinde böyle deriz ve Allah’tan başka […]

BASIN AÇIKLAMASI

Almanya Müslümanlarında Yeni Yapılanma

27 Şubat 2005
26 ve 27 şubat 2005 tarihlerinde, Hamburg şehrinde Müslümanların iç çalışmaları, devlet ve toplumda temsili ile ilgili yapıları hazırlamak üzere bir toplantı yapıldı. Daveti, İslam Konseyi ve Müslümanlar Merkez Konseyi tarafından beraberce yapılan toplantının ev sahibi SCHURA-Hamburg kuruluşuydu. Toplantıya eyalet ve federal düzeyinde İslami çatı kuruluşların çoğunluğu iştirak etti. Toplantıya katılan kuruluşlar Müslümanları eyalet ve federal bazda temsil etmek için ortak demokratik ve federal yapının oluşturulması yönünde fikir birliğine vardılar. Mutabakata varılan bu fikirler, üye derneklerle ve toplantıya katılmayan diğer İslami kuruluşlarla yakın zamanda tekrar ele alınacak. Bu tip çalışmalarla bir taraftan Müslümanların toplumuna daha iyi entegre olabilmelerini sağlamak amacıyla iç çalışmaların ve ibadet hayatının iyileştirilmesi yönündeki engeller kaldırılacak ve diğer taraftan da devlet ve toplum için meşru bir muhatap teşkil edilecektir. Toplantıda imkanlar çerçevesinde bir yıl içerisinde uygulanabilecek bir mutabık yapının tasarlanması için bir Yönetim Grubu görevlendirildi. Federal Almanya İslam Konseyi Almanya Müslümanları Merkez Konseyi İslam Kültür Merkezleri Birliği Hessen İslam Din Toplumu SCHURA-Hamburg SCHURA-Niedersachsen Baden Württemberg İslam İnanç Toplumu

CUMA HUTBESİ

Hutbe – Allah’a yakın olmak

25 Şubat 2005
Muhterem Müslümanlar ! Varlık aleminde gözlemlediğimiz her şey ve tabii ki biz insanlar sınırlı bir hayatı yaşamaktayız ve bir gün bu dünyada son noktayı koyacağız. Hadid Suresinin 20 ayeti bize bu gerçeği şöyle anlatıyor: “Biliniz ki, dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir, bir süstür, aranızda bir öğünüştür; mallarda ve oğullarda bir çoğalıştır. Bunun örneği, […]