CUMA HUTBESİ

Hutbe – İslam edeb dinidir

19 Ağustos 2005
Muhterem mü’minler, Bir sistem, ister ilahi-semavi kaynaklı olsun, isterse beşeri kaynaklı olsun toplum hayatında uyulması gereken kuralları vardır. İslam Dini’nin de bağlılarına inanç, ibadet, insani ilişkiler ve ahlak gibi temel konularda uyulması gerekli kuralları mevcuttur. Bu kurallara uygun yaşandığı takdirde dünya ve ahiret hayatında mutluluğu elde etmesi muhakkaktır. Bu haftaki edeb ve görgü kurallarından bahsederek […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – İyilik insanı olmak, bencil olmamak

12 Ağustos 2005
Aziz kardeşlerim ! Maddeye giderek daha fazla önem verildiği bir dönemde yaşıyoruz. Bundan dolayı, insanlar hayatı ölümle sınırlı görüyorlar ve nice insani değer kaybolup gidiyor. Unutulan değerlerden biri de ‘fütüvvet‘tir. Bu haftaki hutbemizde, başkalarına iyilik ve yardımda bulunmak, hoşgörülü davranmak ve kendi nefsine başkalarını tercih etmek anlamına gelen ‘fütüvvet’ten bahsedeceğiz. ‘Fütüvvet‘ güzel ahlak sahibi insanların […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – Üç Aylar ve Regaib Gecesi

05 Ağustos 2005
Muhterem kardeşlerim, Rahmet çağlayanlarının yine çağlamaya başladığı, mağfiret ummanlarının taştığı mübarek üç aylara ve bu aylar içerisinde Rabbimizin ihsan buyurduğu mübarek kandil gecelerine iyice yaklaşmış bulumaktayız. Müjdeler olsun! Cenab-ı Hak bazı gün ve geceleri, bazı aylarda yapılan ibadet ve güzel amelleri, daha değerli daha feyizli ve daha bereketli kılmıştır. İşte bu ayların başında adına üç […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – Kendimiz için istediğimizi başkası için de istemek

29 Temmuz 2005
Aziz ve muhterem müslümanlar ! Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Sizden biriniz kendisi için arzuladığı şeyi din kardeşi için de istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz.”(Buhari, İman, 17) Okuduğum bu hadis-i şerif, bir müslümanın bencil, cimri olamayacağını ortaya koyuyor. Çünkü bencillik cemaat olmayı engelleyen bir hastalıktır. Sadece kendini düşünen insan, başkaları ile paylaşmayı bilmediği için küçük kalmaya […]

BASIN AÇIKLAMASI

IGMG İçişleri Bakanlığı’nın AET-Türkiye Ortaklık Antlaşması 1/80 sayılı kararı ile ilgili tutumunu doğru bulmuyor

18 Temmuz 2005
İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, İçişleri Bakanlığı’nın AET-Türkiye Ortaklık Antlaşması 1/80 sayılı konsey kararıyla ilgili genel uygulama talimatlarının “vakit geçirmeden düzeltilmesini” talep etti. İçişleri Bakanlığı söz konusu talimatnameyle, resmi daireleri açık bir şekilde, ilk verilecek çalışma iznini en fazla on bir ayla sınırlandırılmalarını isteyerek, Türk vatandaşlarının konsey kararının uygulama alanı dışında […]

BASIN AÇIKLAMASI

IGMG geçmişte Alman vatandaşı olanlara ikamet izni verilirken karşılaşılan eksik uygulamaları eleştirdi

14 Temmuz 2005
İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, çifte vatandaş oldukları tahmin edilen şahıslarla ilgili ihbar müddetinin bitmesi konusunu değerlendirerek “İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarına hergün çok sayıda gelen telefonlarda insanlar “İkamet Yasası`nın Yabancılar Daireleri tarafından yanlış uygulandığı ve muamelelerin uzun sürdüğünü belirterek, şikâyetlerini dile getiriyor ve tavsiyede bulunmamızı istiyorlar” dedi. Alman vatandaşlığına geçiş yapmış, […]