CUMA HUTBESİ

Hutbe – Sırat-ı Müstekim – En Doğru yol – Üzere olmak

22 Nisan 2005
Aziz müslümanlar! Mübarek Kitabımız Kur’an-ı Kerim, bizlere, bu dünyada nasıl bir hayat tarzı ile yaşamamızı gösteren bir kitabtır. İnsanoğlu, bu aleme gönderilişin sebeb ve hikmetini ancak ilahi mesaj (vahiy) vesilesi ile bilme imkanına sahiptir. Bu öyle bir mesajdır ki, en doğru yolu tarif eder ve insanoğlunun fıtratında var olan hak ve hakikati arama ihtiyacına cevap […]

BASIN AÇIKLAMASI

IGMG Genel Başkanı Yavuz Çelik Karahan’ın Mevlid Kandili Mesajı

20 Nisan 2005
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam’ın dünyayı şereflendirdiği doğum yıldönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Bu vesileyle 20 Nisan Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece idrak edeceğimiz Mevlit Kandilinin tüm Müslümanlarla hayır ve bereket, tüm insanlığa da barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum. Peygamberler zincirinin son halkası olan peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) bütün kâinatın yegâne sahibi ve yaratıcısı […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe – Hz. Peygamberin insanlığa çağrısı

15 Nisan 2005
Muhterem müslümanlar, Peygamberler zincirinin son halkası, alemlerin yüzüsuyu hürmetine yaratıldığı “Rahmet Peygamberi” gül Muhammedimiz, Rabbimiz Teala Hz.lerinin “Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar!” (Müddessir Suresi, 1-2 ) emr-i ilahisini alır-almaz, insanlığa mesajı olduğunu dünyaya ilan etti. İşte bu hutbemizde bu mesajı özetlemeye çalışacağız. Değerli müminler, İlk vahyin Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimize geldiği […]