CUMA HUTBESİ

Zinadan Kaçınmak

17 Ağustos 2023 Minber Ahşap
Minber Ahşap

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, insana iffet ve hayâ sahibi olmayı emrederken, bu ulvi sıfatlarla örtüşmeyen zinayı ise haram kılmaktadır. Evlilik dışı ve nikâhsız birliktelik demek olan zina çok çirkin görülen büyük bir günahtır. Hem maddi hem de manevi açıdan insana zarar vererek değersizlik duygusu yaşatır, şefkat ve muhabbet bağlarını koparır. İnsanlar arasına güvensizlik, kin ve nefret tohumları ekerek toplumun manevi ve ahlaki değerlerini kökünden sarsar. Zinanın yasak olmasının en önemli hikmeti ise ailenin korunmasıdır. Zira evlilik dışı birliktelikler bir yandan aile kurumunun çöküşüne sebep olurken diğer yandan da hayırlı nesillerin varlığını tehdit eder.

Aziz Kardeşlerim!

Hayat Rehberimiz Kur’ân-ı Kerîm’de, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.”[1] buyrularak ona yaklaşılması bile yasaklanmış ve ona götüren yollar da çirkin görülmüştür. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Gözler zina eder, onların zinası bakmaktır. Dudaklar zina eder, onların zinası öpmektir. Eller zina eder, onların zinası dokunmaktır. Ayaklar zina eder, onların zinası (o işe) yürümektir. Ferç (uzuv) ise bunu ya doğrular (tasdik eder) ya da yalanlar.”[2] Özellikle sanal dünyaya erişimin ve iletişimin imkânlarının çok kolay ve yaygın olduğu çağımızda, zinaya sebebiyet verebilecek her türlü söz, fiil, davranış ve tavırdan uzak durmamız elzemdir. 

Muhterem Müminler!

Zinaya yaklaşmak, hayâ ve iffetten uzak kalmak kişiyi azaba yaklaştırmakta ve ebedî hüsrana sürüklemektedir. İşte bu sebeple İslam, sadece zinayı değil ona götüren davranışları da yasaklamıştır. Küçük gibi gözükse de fıtrata ve ahlaka aykırı adımlardan kaçınılmadığı müddetçe harama sürüklenmek kolaydır. Nitekim Nûr suresinde Cenâb-ı Allah “(Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. (…) Mümin kadınlara da söyle, gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler.”[3] buyurarak bizleri bu hususta uyarmıştır.

Aziz Kardeşlerim!

Evlenme yaşının giderek geciktiği günümüzde gençlerimizi zinaya bulaşmadan evlendirme gayretinde olmalıyız. Unutmayalım ki toplumdaki gençleri zinadan korumak ve meşru yollara sevk etmek büyüklerin vazifesidir. Harama düşmenin bu denli kolaylaştığı dünyada bu artık çok önemli bir görev hâline gelmiştir. Hem kendimizin hem de evlatlarımızın iffet, namus ve şerefini korumak için azami gayret sarf etmeliyiz. Aileler öncelikle maddiyatı düşünmeden, Allah’ın her şeye kadir olduğuna iman ederek, en başta çocuklarının manevi dünyasını inşa etmelidirler. İffetini koruyamayan gençlerin huzurlu bir aile kurma imkânları güçtür. O yüzden evlilik müessesesine giden yolları kolaylaştırmalıyız.

Değerli Kardeşlerim!

Zinaya bulaşmamak için ibadetlerimizi huşu içerisinde eda etmeliyiz, cemaatle namaz kılmaya özen göstermeliyiz. Her daim Allah’tan af ve mağfiret dileyerek, neslimizin temiz ve salih olması için niyazda bulunmalıyız. Gayrimeşru yollara bizleri sevk eden çevremiz var ise derhâl onları terk etmeliyiz. Zina fiilinin menfi sonuçlarından korunmak için Peygamberimizin tavsiyesine uyarak oruç ibadetine yönelmeliyiz. Unutmamalıyız ki oruç ibadeti tüm kötülüklere karşı bir kalkandır, aynı zamanda nefsimizi de terbiye etmektedir.

Hutbemizi şu hadîs-i şerif ile bitirelim: Sehl b. Sa’d’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı arasındakini korumayı garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.”[4] Mevlamız bizleri her türlü zinadan, ona giden her türü yollardan korusun, nefsine hâkim olan kullarından eylesin. Amin!

[1] İsrâ suresi, 17:32

[2] Müslim, Kader, 33, H. No: 2658/1

[3] Nûr suresi, 24:30-31

[4] Buhârî, Rikâk, 23

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Almanca

Hutbe-Arapça

Hutbe-Fransızca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com