CUMA HUTBESİ

Hutbe: İlmi Amele Dönüştürmek

10 Ocak 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müminler! İlim talep etmenin her Müslüman’a farz olduğu hepimizce malumdur. Herkese farz olan ilim ise ilm-i hâldir, yani iman, ahlak, abdest, namaz, oruç, zekât, hac, nikâh, ticaret gibi dinî ve dünyevi sorumluluklarımızı ve ihtiyaçlarımızı yerine getirebilmemiz için gerekli olan hükümler ve bilgilerdir. Tefsir, hadis usulü, fıkıh usulü ve kelam ilmi gibi dinî disiplinler ile tıp, mühendislik, mimarlık ve tarih gibi dünyevi bilgi alanlarında ihtisas yapmak ise farz-ı kifayedir. Yani toplumun yeterli bir kısmının bu alanlarda derinleşmesi, toplumun diğer fertlerinden bu sorumluluğu düşürür. Buna rağmen söz konusu ilim bizatihi gaye hâline getirilmemelidir. Zira ilim araç, amel ise amaçtır.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Şuursuz Amel Verimsizdir

02 Ocak 2019
Aziz Kardeşlerim! Müslümanlar olarak gayemiz bellidir. Rabbinin hoşnutluğunu kazanarak sevdikleri ile cennete girebilmek her müminin umududur. Bu hedefe nasıl ulaşılacağını yüce Mevlamız sonsuz rahmeti ve hikmetinin gereği belirsiz bırakmamıştır. Bilakis, Kur’ân-ı Kerîm’i indirerek ve yegâne örnek olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’i göndermek suretiyle takip edilmesi gereken çizgiyi apaçık bir şekilde beyan etmiştir.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Yeni Miladi Yıla Başlarken

25 Aralık 2018
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Bir günün, bir ayın, bir yılın sona ermesi hiç şüphesiz önemli bir hadisedir. Çünkü her geçen gün, her biten ay, her sona eren yıl, insanın ömür sayfasından koparılan bir yapraktır. Bugünlerde ise miladi yılın son günlerini yaşıyoruz. Ömür sermayemizden bir yıl daha eksilmekte. Allah’ın verdiği en büyük nimet, bizleri yoktan var eylemesidir. İmanımız ve ibadetlerimiz, var olmamız ile anlamlı ve mümkündür.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Nesillerimizin Kurtuluş Reçetesi: İnfak

19 Aralık 2018
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müminler! İnfak, birilerine bir şeyler verip onları geçindirme, Allah yolunda nafaka verip besleme, Allah yolunda harcama manalarına gelir. Dinimizde ise, en geniş manasıyla Allah rızası için yapılan her türlü harcama infak olarak değerlendirilir. Bunun içine yardıma muhtaç insanlar, yardıma muhtaç olan mabetler, ilim merkezleri ve topluma faydası olacak her türlü hizmet alanlarına yapılacak harcamalar dâhil olur. Bu anlamda zekât, sadaka-i fıtır ve diğer bütün nafile sadakalar da infak kapsamına girer.