CUMA HUTBESİ

Hutbe: Erkam b. Ebi’l-Erkam: Sohbet Halkaların Mimarı

24 Kasım 2022 Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap

Muhterem Kardeşlerim!

Mekke’de zor zamanlardı. Hz. Peygamber Hakk’a davetini önce gizli yapacak, sadece çevresindeki emin olduğu kişilere İslam’ı tebliğ edecekti. Erkam b. Ebi’l-Erkam, Peygamberimizin kutlu davetini dinledikçe heyecanlanıyor, her kelimesini tasdik ediyordu. Daha ilk görüşmede Efendimizin bu davetine icabet etmiş, ona iman eden gençlerden olmuştu. Efendimiz (a.s.) Mekkeli müşriklerin giderek artan baskıları üzerine, Mekkeliler ve dışarıdan gelen pek çok kimse ile görüşme yapabileceği, o kutlu yola davet edebileceği bir mekâna ihtiyaç duydu. Erkam b. Ebi’l-Erkam bunu duyunca Peygamberimize “Yâ Resûlallah! Evim artık evinizdir. İstediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.” diyerek İslam’ın hizmetine sunmuştu.

Değerli Müslümanlar!
Erkam b. Ebi’l-Erkam iman edip evini İslam davasının hizmetine sunduğunda henüz 18 yaşlarındaydı. Bu kutlu evde sevgili Peygamberimiz bir yandan ashaba dinî bilgiler öğretirken bir yandan da insanları İslam’a davet ediyordu. Başta Hz. Ömer olmak üzere birçok sahâbî bu vesileyle İslam’la şereflenmişti. Genç Erkam’ın bu cesur teklifi nice hayırlı faaliyetlere öncü olmuş, evinde âdeta iman halkası kurulmuştu.

Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi İslam’ın ilk eğitim ve terbiye yuvasıydı. Peygamberimiz ashabından nicesine burada İslam eğitimi vermişti. Daru’l-Erkam iman ile kalplerin, ahlak ile ruhların inşa edildiği bir mektepti. Zor bir zamanda evini İslam davası için fedakârca hizmete sunan Erkam b. Ebi’l-Erkam birçok sahâbînin İslam’ı kabul etmesine vesile olmuştu. Onun evini değerli kılan içinde okunan Allah’ın ayetleri, Efendimiz (a.s.)’ın kutlu davetiydi.

Aziz Kardeşlerim!

Bizler hayatımızın her safhasında Allah’ı zikretmeli, Onun razı olacağı kullarıyla beraber olmalı ve hoşnut olacağı işlerle meşgul olmalıyız. Nitekim hayat rehberimiz Kur’ân-ı Kerîm’de “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”[1]  buyurularak yaptıklarımızla imtihan içerisinde olduğumuz beyan edilmiştir. Allah’ı seven, Allah’ın da sevdiği kullarla hemhâl olmalıyız. Dâvûd (a.s.) gibi Rabbimize bu doğrultuda niyazda bulunmalıyız. Nitekim O “Allah’ım! Senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah’ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle.”[2]  diye dua ederdi.

Değerli Cemaat!
Özellikle pandemiden dolayı insanların daha da bireyselliştiği, yalnızlaştığı bu dönemde güzide halkalarımızda görüşemediğimiz kardeşlerimizle, hâl hatır soramadığımız cemaatimizle kucaklaşarak bir araya gelmeliyiz. Sahabe neslinin yaptığı gibi İslam’a dair umutlanmalı, aynı aşk ve şevkle bu geleneği devam ettirmeliyiz. Hayırlı çalışmalarda öncü olan İslam Toplumu Millî Görüş’ün yıllardır süregelen geleneksel Daru’l-Erkam Sohbetleri âdeta sahabe neslinin heyecanıyla icra edilmektedir.

Allah’ın ayetleriyle ruhlarımızın dinginleştiği, Efendimiz (a.s.)’ın mübarek hayatıyla zihinlerimizin yeşerdiği, hayatımıza dair nasihatlerle âdeta gönüllerimize su serpilen bu halkalarda bulunmamız hayati önem arz etmektedir. Kış mevsiminin yaklaşmasını da rahmet ve fırsat bilerek evimizi açmakta kardeşlerimizle yarışmalıyız.

Mevlam, yaşadığımız toplumun birer davetçisi olduğumuzu hatırımızdan çıkarmayarak bizden davet bekleyen, evlerimizde Erkam Sohbetlerinin bereket ve feyzinden istifade etmek isteyen nice komşularımız ve dostlarımızla Erkam Sohbetlerinde buluşmayı nasip etsin. Amin!

[1] Mülk suresi, 67:2

[2] Tirmizî, Deavât, 72

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Danca

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com