CUMA HUTBESİ

Hutbe: Evliliğe Hazırlanırken

22 Temmuz 2021 Tesbih Yeşil Siyah
Tesbih Yeşil Siyah

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de bize bahşettiği nimetleri sayarken ayrıca, “Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.”[1] diye buyurmaktadır. Ve hiç şüphesiz bir erkek ile bir kadın arasında gerçekleşen evlilik bağı, iki insanın arasında ki en ulvî bağdır. Evliliğin önemini vurgulamak maksadıyla Peygamber Efendimiz ﷺ gençlere şöyle seslenmiştir: “Ey gençler! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik, gözü (haramdan) daha, namusu da daha koruyucudur.”[2] Dolayısıyla Mümin, nikah yoluyla kendini haramdan korumakla bir nevi dinini tamamlama imkânını bulmaktadır.

Muhterem Kardeşlerim!   

Evlenme çağına girmiş bulunan kardeşlerimiz bu önemli adımı atmadan önce hiç şüphesiz muhasebede bulunup kendi hallerini gözden geçirmelidirler. Kendimize, “Dini yaşantımda düzeltmem gereken eksikler var mı?”, “Bir aileye sahip çıkacak olgunluk ve gücüm var mı?” veya “Evlilik hukukuna dair dinî bilgilerim yeterli midir?” gibi soruları kişi kendisine sormalı buna göre evlilik için adım atmalıdır. Hazırlıklar bir günlük düğün için değil, bir ömür sürecek evlilik hayatı için yapılmalıdır.

Aziz Cemaat!

Evlilik için eşlerde aranacak özelliklerde Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur: “Kadın dört sebepten biri için nikahlanır: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç. (Aksi halde) sıkıntıya düşersin.”[3]

Hadis erkeklere hitaben söylenmiş olsa da içeriği hanımlara da hitap etmektedir. Hiç kuşkusuz, bir Mümin veya bir Mümine için, dindarlık ve dindarlığın meyvesi olan güzel ahlak ilk sırada gelen özelliktir. Bu sebepten dolayı Resûl-i Ekrem ﷺ hatta şöyle buyurmuştur: “Dini yaşantısını ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür olarak gelirse kızınızı ona nikahlayın. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve bozgunculuk olacaktır.”
Bunun üzerine, “Ey Allah’ın Rasûlü”, dediler: “Eğer o kimsede [bir eksiklik] olursa ne olacak? Efendimiz ﷺ üç kere buyurdular ki: “Dini yaşantısını ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse size gelirse, kızınızı onunla mutlaka nikahlayın.”[4] Peygamberimizin bu tavsiyelerinde evlilik öncesi eşlerde aranması gereken en önemli hasletin dindarlık ve güzel ahlak olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu hususta anne-babalara büyük bir görev düşmektedir.

Muhterem Cemaat!

Hadîs-i şerifte dindarlığın vurgulanması ile diğer kriterlerin önemli olmadığı anlamına gelmez. Genç bir insan, malı, soyu ve güzelliği sebebiyle bir başkasıyla evlilik yapmak istemesi tabii karşılanabilir. Ancak bütün bunların hayatın seyri içerisinde olduğu gibi kalmayıp kaybolabileceği unutulmamalıdır. Gençliğinde güzel olan yaşlandıkça güzelliğini kaybedebilir. Zengin olan malını şu veya bu sebepten yitirebilir. İnsan evlilik ile ait olduğu ailesinden soyundan kavminden pek tabii uzaklaşabilir. Bütün bunlar insan ile birlikte bir ömür devam edebilen imkanlar değildirler. Ancak güzel ahlak sahibi olmak, faziletli, haya sahibi, Allah ve ahiret korkusu taşıyor olmak kişinin karakterini ortaya koyan yüce değerlerdir. Bu özelliklere sahip kimselerle evlilik yapmak öncelenmiş ve Peygamberimiz ﷺ tarafından ısrarla tavsiye edilmiştir. Evliliklerin uzun ömürlü olmasının sırrını bu meziyetlerde aramak gerektiği asla hatırdan çıkarılmamalıdır.

Mal varlığı hususunda şüphesiz zenginlik şart koşulmamalıdır. Ancak aileyi geçindirmek yaşadığı toplumun hayat ortalamasına göre erkeğin görevidir. Az veya çok helalinden kazanıp aileyi geçindirmek yükümlülüğü İslam’da erkeğe verilmiştir.

Hutbemizi bitirirken, “Evlenme imkânını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar.”[5] âyet-i kerimeyi ile, “Kimin gücü (evlenmeye) yetmiyorsa o da oruç tutsun. Zira (oruç) şehvetini kesecektir.”[6] hadîs-i şerifi hatırlatmak isteriz.

Yüce Rabbimiz, bekar kardeşlerimize bereketli evlilikler nasip etsin, evli olan kardeşlerimizin evliliklerini de hayırlı eylesin. Âmin

[1] Nebe suresi, 78:8
[2] Müslim, Nikâh, 1
[3] Buhârî, Nikâh, 15; Müslim, Radâ, 53
[4] Tirmizî, Nikâh, 3
[5] Nûr suresi, 24:33
[6] Müslim, Nikâh, 1

Hutbe-Evliliğe Hazırlanırken

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com