CUMA HUTBESİ

İnfak: Hayır Kapıları

18 Ocak 2024 Rahle
Rahle

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Allah (c.c.), Bakara suresinde takva sahiplerini tarif ederken; “Onlar, gayba iman eder, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.” diye buyurmaktadır. Dinimiz İslam’ın en önemli şiarlarından birisi de kuşkusuz ki infak ibadetidir. İnfak, Allah’ın bize emanet verdiği mal ve servetten, lütfettiği nimetlerden başkalarına da ikramda bulunmaktır. Muhtaç olan insanları koruyup kollamak, onları gözetmek demektir. Ailemize, akrabamıza, komşumuza, din kardeşlerimize ve tüm insanlığa faydalı olmak için çaba göstermektir.

Muhterem Müminler!

İnsanlığa rehber olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerîm’de Mevla’mız (c.c.); “Sizden birine ölüm gelip de ‘Rabbim! Beni yakın bir zamana erteleseydin de sadaka verseydim ve salihlerden olsaydım.’ demeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.” diye bildirmektedir. Bu âyet-i kerîmede vurgulanan önemli hususlardan birisi malın, mülkün, paranın ve rızkın bizlere Allah tarafından verildiğidir. Sahip olduğumuzu düşündüğümüz varlığımızın gerçek sahibi Rabbimizdir. Bize vermiş olduğu nimetleri, yoksullukla imtihan olan kullarıyla paylaşmamızı emretmektedir. Mazlum ve mağdurlara yapacağımız maddi infakın, mal ve mülkümüzü eksiltmeyeceğini yüce Peygamberimiz şu hadis ile bildirmektedir: “Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teâlâ affeden kulunun değerini artırır. Allah rızası için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.”

Aziz Cemaat!

Tüm insanlığa karşı sorumluluk bilincine sahip bir Müslüman bencillik yapmaz. Çevresindeki yoksulluğa ve yoksullara karşı duyarsız kalmaz. Rabbimizin kendisine ihsan ettiği maddi imkânlardan, mazlum ve mağdurlara yardımcı olmak gayesiyle infak eder. Bunu da sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapar, toplum nezdinde hayırsever gözükmek için yapmaz. Hayır ve hasenatına riyayı bulaştırmaz. Geçmiş büyüklerimizin ifadesiyle, bir elin verdiğini diğer el görmemelidir. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, Allah’ın kıyamet gününde kendi gölgesi altında gölgelendireceği yedi sınıftan birisini “Sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak şekilde gizlice sadaka veren kimse” şeklinde haber vermiştir. 

Değerli Kardeşlerim!    

Âlemlerin Rabbi olan Hak Teâlâ’nın “Allah yolunda infak edin.” emrini her daim imkânlarımız ölçüsünde yerine getirelim. Allah’ın rızasını kazanmak için yapacak olduğumuz infaklar ile mal ve mülkümüzün bereketleneceğine dair inancımızı muhafaza edelim. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bu iki melekten biri, ‘Allah’ım, malını hayır yolunda harcayan kişiye (harcadığı malın yerine) yenisini ver.’ der. Diğeri de ‘Allah’ım, malını (hayır yollarında harcamayarak) elinde tutan (cimrilik eden) kişinin malını telef et.’ der.”

Kıymetli Kardeşlerim!

Teşkilatımız infak kampanyaları vasıtasıyla bugüne kadar, Allah’ın inayetiyle, resmî anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları ve muhtelif külliyeler kurmuştur. Gücümüzün yettiği kadar teşkilatımızın 2024 infak kampanyasına destek olalım ve dünyanın dört bir yanındaki eğitim merkezlerinin, okulların, öğrenci yurtlarının ve külliyelerin inşasında payımız olsun. Böylece Allah’ın rızasına erelim. Allah infaklarınızı dergâhında kabul buyursun. Amin!

1 Bakara suresi, 2:3

2 Münâfikûn suresi, 63:10

3 Müslim, Birr, 69

4 Müslim, Zekât, 30

5 Bakara suresi, 2:195

6 Buhârî, Zekât, 27

 

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Fransızca

Hutbe-İngilizce

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com