CUMA HUTBESİ

Mübarek Üç Aylar

11 Ocak 2024
Rahle Kur'an

Kıymetli Müslümanlar!

Dün gece Regaip Kandili’ni ifa ederek, bugün itibarıyla rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylara kavuştuk. Bizi bu günlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Allah’a ve Resulü’ne sevdalı bir mümin, üç ayların gelişine yürekten sevinir ve gönlüne huzur dolar. Kıyamete değin insanlığa örneklik teşkil edecek olan Peygamberimiz (s.a.v.) üç ayların başlangıcında ellerini semaya açar ve “Allah’ım! Recep ve şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi ramazan ayına ulaştır.”[1] diye niyazda bulunurdu. Bizler de bu duayı ayniyle tekrarlamalı ve maneviyatımızı güçlendirmek için gayret etmeliyiz. 

Aziz Müminler!

Bu mübarek aylar, dünya hayatının meşguliyetleriyle bunalan ruhlarımızı dindirmek, Yüce Mevla’mızın mağfiretine sığınmak için büyük fırsatlardır. Bu dönemi bu bilinçle değerlendirirsek, hem Mevla’mızın rahmet ve mağfiretine kavuşur hem de ruhlarımızı huzura erdiririz. Bu zamanlarda yapacağımız dualar, tövbeler, iyilikler, hayır ve hasenatlar, Müslümanların hüzün ve neşelerinin paylaşılması, Rabbimizin katında karşılıksız kalmayacaktır. Nitekim Kur’ân-ı Azîmüşşân’da “Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.”[2] buyurulmaktadır. Geleneğimizin hikmetli sözlerinden olan “Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil.” cümlesini kulağımıza küpe yapalım ve Rabbimizin rızasına ermek için gayret gösterelim.

Değerli Cemaat!

Bize düşen Rabbimizin ilahî lütuf zamanları olarak bahşettiği, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kıldığı üç ayların manevi ikliminden istifade etmektir. Ancak unutmamalıyız ki Allah’a kulluk sadece belli vakitlere mahsus değildir. Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her anımız kıymetlidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir kudsî hadiste Allah’ın şöyle buyurduğunu bize aktarmaktadır: “Ey âdemoğlu! Her durumda kendini bana kulluğa ada ki, gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim.”[3] Bir Müslüman’ın, âlemlerin Rabbine kulluğu 7 gün ve 24 saat kesintisizdir.

Muhterem Kardeşlerim!

Dinimizin ve kültürümüzün yaşatıldığı mekânlar olan cami ve cemiyetlerimize özellikle üç aylarda devamlılık sağlamamız icap etmektedir. Bir mümin olarak cemaatten asla uzaklaşmamalıyız. Ebedî önderimiz Hz. Peygamber (s.a.v.) “Cemaat hâlinde olmanızı ve ayrılığa düşüp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı isterim. Zira şeytan, yalnız başına yaşayan kimselerle beraberdir. İki kişi de olsa, beraber yaşayanlardan ise uzaktır. Cennetin ortasında bulunmak isteyen kimse, cemaate devam etsin.”[4] diye buyurmaktadır. Ruhumuzu yıpratan zevk, sefa ve eğlencenin tuzaklarına karşı korunağımız olan camilerimize sahip çıkalım. Üç aylarda icra edilecek programlara katılalım. Hak Teâlâ “İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!”[5] diye beyan buyurarak, hayırlı amellerimizin karşılığının muhakkak surette alınacağını müjdelemiştir.

Muhterem Kardeşlerim!

Avrupa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği (EMUG), bu yılki İnfak Kampanyası kapsamında 9 ülkede 16 proje için destek sağlıyor. Gelecek nesillerin, yaşadığımız coğrafyalarda dinlerini öğrenmeleri, aidiyet bilinciyle yetişmeleri ve topluma faydalı bireyler olmaları için yürütülen bu kampanya ile camiler inşa ediliyor ve eğitim merkezleri oluşturuluyor. İnfak, Allah’ın rızasını gözeterek karşılıksız vermenin adıdır. Sizler de bu önemli çalışmaya desteklerinizi esirgemeyin.

Allah bizleri, kendisine hakkıyla kulluk eden bahtiyar kullarından eylesin. Mübarek üç aylar vesilesiyle yeniden dirilmemize, nefislerimizi terbiye etmemize vesile eylesin. Amin!

[1] Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, IV, 189.

[2] Al-i İmrân suresi 3:133

[3] İbn Hanbel, II, 359

[4] Tirmizî, Fiten, 7/2165

[5] Âl-i İmrân suresi 3:136

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com