İRŞAD

Ramazan Bayramı Hutbesi: Kardeşliği Pekiştirelim

20 Nisan 2023 Tesbih Yeşil Siyah
Tesbih Yeşil Siyah

Aziz Müslümanlar!

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan bir ramazan-ı şerifi eda etmiş bulunmaktayız. Bu mübarek ayın nihayete ermesiyle hüzünleniyor ama aynı zamanda İslam kardeşliği duygularının coşku ve muhabbet ile yaşandığı bayram sabahına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlarımız, müminler arasında sevgi ve saygının alabildiğine canlandığı günlerdir. Bizi bayrama sağ ve salim olarak ulaştıran Mevlamıza sonsuz hamdüsenalar olsun. Bayramları neşe, sevinç ve Allah’ı zikretme günleri olarak niteleyen yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e salât ve selam olsun. Bayramımız tüm Müslüman kardeşlerimize mübarek olsun! 

Muhterem Müminler!

Âlemlerin yegâne Rabbi olan Allah (c.c.) “Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.”[1] diye buyurmaktadır. Geride bıraktığımız ramazan ayında iyiliklerimiz, ibadetlerimiz ve hasenatlarımızın ziyadeleşmiş olduğunu ümit etmekteyiz. Ve bunların, Hak Teâlâ nezdinde makbul olacağına inanmaktayız. Ramazanın bu bereket ve feyzini diğer aylara da taşımalı ve edindiğimiz güzel alışkanlıkları devam ettirmeliyiz. Ramazanda gösterdiğimiz Allah’a kulluk hassasiyetini ömrümüzün geri kalanında da devam ettirmeliyiz.

Değerli Cemaat!

Bayramlar muhtaç olduğumuz İslam kardeşliğinin gönülden idrak edildiği günler olmalıdır. Anne, baba, eş, dost, akraba, arkadaş ve komşular ziyaret edilmelidir. Uzakta olanlar en azından telefonla aranmalıdır. Vefat eden tüm geçmişlerimiz ise Fâtihalarla hatırlanmalıdır. Yüce Yaradanımızın; “Müminler ancak kardeştir.”[2] âyet-i kerîmesi, hayatımıza tatbik edilmelidir. Unutmayalım ki, bayramlarda kardeşliğin gereği yerine getirilir, kardeşler aranır, bulunur, hâl ve hatırları sorulur. Çevremizde küs olanlar varsa, onlar barıştırılır. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Hediyeleşin. Çünkü hediye, gönülden kini söküp atar.”[3] diye buyurmuştur. Birbirimizin kalbini fiilî ve kavlî hediyeler ile kazanalım. Kavlî hediye iltifattır ve birbirimize iltifatta cömert olalım.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hz. Peygamber (s.a.v); “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.”[4] diye buyuruyor. Bu mübarek günde dünyanın dört bir tarafında sıkıntı içerisinde olan Müslüman kardeşlerimizi, zulme uğrayan mazlumları da unutmayalım. Kudüs, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize, duaların kabul olduğu bu mübarek günde dua edelim. Rabbimiz en kısa zamanda bu mazlum ve mağdur kardeşlerimizi selamete ulaştırsın. Azınlıkta yaşadığımız coğrafyalarda, evlatlarımıza bugünlerin farklı olduğunu hissettirelim ve onlara bayram şuurunu kazandıralım. Bu bayram vesilesiyle, Rabbimizden niyazımız, yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdurların yüzünün güldüğü gerçek bayramlara bizleri kavuşturmasıdır. Amin!

[1] Nahl suresi, 16:97

[2] Hucurât suresi, 49:10

[3] Tirmizî, Velâ, 6

[4] Buhârî, Mezalim, 3

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com