CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sohbet Halkaların Mimarı: Erkam b. Ebi’l-Erkam

16 Kasım 2023 Kur'an Tesbih Yeşil
Kur'an Tesbih Yeşil

Muhterem Kardeşlerim!

Genç yaşta İslam’ı kabul eden, sahabenin ilklerinden Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi, risaletin başlangıç aşamasında, İslami tebliğe mekân olmuştur. Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları sebebiyle Hz. Peygamber Mekke’de bulunan bu evi kendine ikametgâh olarak seçti. Burada bir yandan ashaba dinî bilgiler öğretirken, bir yandan da insanları İslam’a davet ediyor, inen ayetleri onlara okuyor ve onlarla birlikte namaz kılıyordu. Hz. Peygamber’in bu evdeki faaliyetlerinin sonucunda birçok kimse Müslüman olmuş, Hz. Ömer de İslamiyet’i burada kabul etmişti. İslam tarihinde insanları iyiye, güzele ve hayra davetin merkezi hâline gelen bu ev Erkam (r.a.)’ın adıyla anılmış ve Darulerkam diye isimlendirilmiştir.

Aziz Müslümanlar!

İslam kültüründe dinî sohbetlerin icra edildiği evler âdeta Darulerkam’ın birer şubesi olarak telakki edilmiştir. Bu sohbetlerin yapıldığı evler, insanların gönüllerini aydınlatan birer meşale olarak görülmüştür. Bu yönüyle, her bir Müslüman’ın evi mescit olarak kabul edilmiştir. Yüce Allah “Bu kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içlerinden adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Oralarda, sabah-akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler ne de alışverişler onları Allah’ı zikretmekten, namazı hakkıyla eda etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten hâlden hâle döneceği, altüst olacağı bir günden korkarlar.”[1]  diye buyurmuştur.

İçerisinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerde tıpkı Efendimiz ve ashabının yaptığı gibi, kardeşlerimizle hemhâl olmak; sabır ve namazla Rabbimize yakarmak, Ona iltica edip Ondan yardım istemek için Erkam sohbetlerine devam etmeliyiz. Özellikle başta Filistin olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşayan mazlum kardeşlerimizin bizden yardım beklediği bu günlerde, önceliklerimiz arasına dua ve dayanışmayı koymamız gerekmektedir. Kuşkusuz bunun için en iyi fırsat, toplu sabah namazı buluşmaları ve Erkam sohbetleridir. Nitekim Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur: “[…] Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Her kim de bir Müslüman’ın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun (bu iyiliği) sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada, bir Müslüman’ın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) örter.”[2]

Kıymetli Kardeşlerim!

Koca dünya, 40 günden beri, bir avuç insanı; kıyıma, ölüme, yok oluşa, açlığa, diri diri toprağa gömülmeye mahkûm etti. Onlara yaşama hakkı vermedi. Nefes alma, özgür olma hakkı tanımadı. Anneleri, babaları; kucaklarında öldürülmüş çocuklarıyla, mezar başında sıra sıra toprağa vermeye mahkûm etti. Koca dünya; insan onuruna, haysiyetine, varoluş hakkına, insani bütün değerlere sırtını döndü. Hz. Âdem’in çocuklarına bunları reva gören ve insanlığı sıfır noktasına getiren bu kadar âciz bir dünyaya tarihin hiçbir döneminde rastlanmadı. İnsan kalabilen bir kısım insanlar insanlığı canlı tutmak için çırpınırken devletlerin, liderlerin, uluslararası kuruluşların yetersizliği veya duyarsızlığı, bu insanlık dramına karşı kör ve sağır oluşu bütün meşruiyet ölçülerini silip atmıştır.

Koca dünya bugün böyleyse, insanlığın yarınları tehlikededir. Bu gidişata artık dur denmeli ve insanlığın yarınları imha edilmemelidir. 40 günde sadece Gazze’de öldürülen çocuk sayısı Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre 5 binin üzerinedir. Artık bombardıman sonucu vefat edenler bir yana, insanlar ilaçsızlıktan veya makinalara bağlı olup elektrik olmadığı için hastanelerde vefat etmekte, steril ortam sağlanamadığı için kuvözde bebekler bütün dünyanın gözleri önünde ölüme mahkûm edilmektedir. Artık bu orantısız vahşet, orantısız savaş durdurulmalıdır. İnsanlık tamamen bitirilmeden zulme engel olunmalıdır.

Mevlamız bizleri zulme engel olanlardan, hak ve adalet ekseninden ayrımasın.

Hutbemizi bir dua ile bitirelim: “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”[3] Amin!

[1] Nûr suresi, 24:36-38

[2] Müslim, Birr, 68

[3] Kehf suresi, 18:10

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com