CUMA HUTBESİ

Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmeyiniz

30 Kasım 2023 Kuran Tesbih Kırmızı
Kuran Tesbih Kırmızı

Değerli Müslümanlar!

Yeryüzüne halife olarak gönderilen insan, yaratılış gayesine uygun olarak çeşitli imtihanlara tabi tutulmaktadır. Hz. Âdem ve Havva annemiz ile cennette başlayan imtihan süreci herkes için farklı şekillerde tezahür ederek kıyamet sabahına kadar devam edecektir. Bütün bir insanlık sınavdan geçecek ve herkes bundan nasibini alacaktır. Sonunda kimileri kazananlardan, kimileri de kaybedenlerden olarak ömrünü tamamlayacaktır. Başarılması hâlinde bu sınav insanın tevekkül ve teslimiyetini artıracak, onu vadedilen müjdelere ulaştıracaktır. Bu yönüyle imtihan kötü bir şey değil, ilahî müjdelere nail olmanın vesilelerinden birisidir.

Kıymetli Kardeşlerim!

Nasıl bir imtihanla karşılaşacağımız ve kimin başına ne tür sıkıntıların geleceğini Allah’tan gayrı kimsenin bilmesi mümkün değildir. Ancak müminler bir sıkıntıyla karşılaştıklarında bunun Allah’tan gelen bir imtihan olduğuna inanırlar, isyan ve itiraz etmez, sabır ve tevekkülle karşılarlar. Bu durum onların imanlarının artmasına ve Yaratan ile yakınlaşmalarına vesile olur. Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimiz “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, ‘Doğrusu biz Allah’a aitiz ve kuşkusuz Ona döneceğiz.’ derler.” buyurmaktadır. 

Aziz Kardeşlerim!

İnsan her an sınanmakta olduğu şuuru ile hayatı teyakkuz hâlinde yaşamalı ve bu durumu aklından asla çıkarmamalıdır. Sınavın bir zamanı da mekânı da yoktur. Her an ve her yerde insan her çeşit imtihan ile karşı karşıya kalabilir. İnsanın konforunun yerinde olduğu bir anda sınanıp kaybetmesi mümkün iken bela ve musibetlere düçar olup zorluğun girdabında kıvranırken kazanması da mümkündür. Kazanmak da kaybetmek de insanın imtihan karşısında gösterdiği sabır, metanet, tevekkül ve Allah’a teslimiyetiyle ilgilidir. Kazananlar Allah’ın hoşnutluğuna ve onun rızasına erecekler, Allah’ın kendilerinden övgüyle bahsettiği salih müminler olacaklardır.

Aziz Cemaat! 

Kimi zaman yükün ağırlığından umudumuzu yitirdiğimiz, ümitsizliğe kapıldığımız zamanlar olabilir. Bilelim ki insan hangi zorluk içinde olursa olsun, hangi sınavdan geçerse geçsin bütün bunları bilen ve takdir eden, gören ve gözeten bir Allah vardır. Bu âlemde Allah’a rağmen hiçbir şeyin olmayacağı asla hatırdan çıkarılmamalıdır. Havada uçan kuşun, yerde sürünen böceğin, daldaki yaprağın bile hayat bulması Allah’ın dilemesine ve iradesine muhtaçtır. Öyleyse Rahmân’ın kulları olarak bizler, hayır ve şer adına her ne ile karşılaşırsak karşılaşalım bütün bunların Allah’ın takdiri ve müsaadesiyle olduğuna inanır, bu durumu tam bir sabır ve tevekkül ile karşılarız. Asla ümitsizliğe düşmez, Allah’a olan güvenimizi kaybetmeyiz. Yine inanırız ki mutlak kuvvet ve kudret sahibi sadece Cenâb-ı Allah’tır. Günde beş defa ezan ile haykırıldığı gibi “Allah her şeyden büyüktür ve Ondan büyük hiçbir varlık yoktur.” O, her olup biteni bilip gözetmektedir. Öyleyse hangi durumda olursa olsun Allah kulunu asla terk etmeyecek, yarı yolda da bırakmayacaktır. Çetin imtihanlar ve zorluklar vesilesiyle Allah kullarını arındırmakta ve temizlemektedir. Ardından güzel günler ve müjdeler şüphesiz gelecektir. 

Değerli Kardeşlerim!

Hutbemizi Peygamberimizin bir duasıyla bitirelim: “Allah’ım! Gazabından rızana, cezalandırmandan affına, Senden gelecek her türlü azaptan Sana sığınırım. Seni layıkıyla övmeyi beceremem. Sen kendini övdüğün gibisin.” Bu vesileyle bizler de hem Filistin’de hem de dünyanın her bir yanında canları tehlikede olan mazlum kardeşlerimize Cenâb-ı Hak’tan yardım diliyor, en kısa zamanda bu ağır imtihanı başarıyla geçmelerini niyaz ediyoruz. 

1 Bakara suresi, 2:155-156

2 Müslim, Salât, 222

 

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Fransızca

Hutbe-İngilizce

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com