CUMA HUTBESİ

Çevremiz Bize Emanettir

01 Haziran 2023 Rahle
Rahle

Muhterem Müslümanlar!

Günümüz dünyasında bilim insanları ve yöneticiler arasında en çok tartışılan ve çözüm aranan konuların başında dünyanın ekolojik yapısının bozulması gelmektedir. İnsanlığın tabiata karşı bencil ve sorumsuz tutumu sonucu, çevrede meydana gelen tahribat endişe verici ve telafisi mümkün olmayan bir durum almıştır.

Teknolojik gelişmelere ve çevre kirliliğine bağlı olarak oluşan küresel ısınma ve iklim değişikliği bugün dünyanın en önemli sorunu olmuş ve insan oğlunu tehdit eder hâle gelmiştir. İnsanın çevreye verdiği zarar, tükettiği gıdaların ve tabiatın bozulmasına sebep olmuştur. Bunun neticesinde bilinmeyen yeni hastalıklar ve felaketler ortaya çıkmıştır.

Değerli Müminler!

Yüce Allah, hutbenin başında okuduğumuz Rûm suresinde “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara ­tattırıyor.”[1] buyurarak bu tür felaketlerin sebebini yine insanın kendisinin olduğunu bizlere bildirmektedir. Yüce Rabbimizin Rahmân suresinde beyan ettiği “Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız[2] emrine uymayan insan, tabiatın ruhuna aykırı davranarak hem tabiata hem de kendisine zarar vermiştir. 

Aziz Kardeşlerim!

Her yönüyle örneğimiz olan Peygamber Efendimiz (a.s.) bizlere çevreye karşı duyarlı olmayı, canlı cansız ayrımı yapmadan çevremize zarar vermekten kaçınmayı tavsiye etmiştir. Ebû Hüreyre’den rivayetle Efendimiz (a.s.) “…Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır.”[3] diyerek çevremize karşı duyarlı davranmakla sorumlu olduğumuzu bizlere bildirmiştir.

Özellikle çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak adına birçok konuda hassasiyet göstermeliyiz. Plastik kullanımını azaltarak, yemek israfını önleyerek ve alışverişlerimizde israftan kaçınarak çevre bilincini oluşturmalıyız. Aynı şekilde enerji kullanımında tasarruflu olmak, ulaşımda çevreye zarar vermeyen araçları tercih etmek, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmak bizlere emanet olan çevremize karşı vazifelerimiz arasındadır.  

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, bulunduğumuz şehirdeki aksiyon ve programlara katılıp konu hakkındaki farkındalığımızı geliştirebiliriz.

Muhterem Kardeşlerim!

Rabbimizin bize emaneti olan dünyamıza ve çevremize sahip çıkalım. Her hareketimizle dinimizi temsil ettiğimizi unutmayalım, bizlere emanet olan çevremizi temiz tutalım. Bize miras olarak bırakılan dünyamızı, biz de sonraki nesillere kirletmeden ve bozmadan miras bırakalım. Rabbimizin bize bahşettiği nimetlerin kıymetini bilerek yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin.

[1] Rûm suresi, 30:41

[2] Rahmân suresi, 55:7-8

[3] Buhârî, Cihâd, 128

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com