CUMA HUTBESİ

Hutba – Helal ve Haram ölçülerine dikkat etmek

27 Mayıs 2005
Muhterem müslümanlar ! Bu haftaki hutbemizde Kur’an ve Sünnet ışığında helal ve haram kavramlarına değineceğiz. Değerli kardeşlerim! Haram ve helaller Allah tarafından Kur’an’da belirtilmiştir. Helal, insanın istifadesine sunulan nimetlerdir ve ona verilen kullanım hakkıdır. Haramlar ise insanın istifade edemeyeceği olgulardır ve kullanımı hakkı olamayan hususlardır. Helallerin yerine haramları tercih etmek hak tecavüzüdür ki, bunu yapan […]

Hutbe – Müslüman huzur ve güvenin teminatıdır!

20 Mayıs 2005
Aziz ve muhterem müslümanlar! İslam, fert ve toplumlara huzur, barış ve esenlik sunan bir dinidir. Dinimizin bütün emir ve yasakları, terbiye edici özellikler taşımaktadır. Bundan dolayı biz müslümanlar her halimizle güvenilir insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Bu cihetle, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hz. Muhammed, bizim için mükemmel bir örnektir. Çünkü insanlığa yol gösterici olarak gönderilen bütün peygamberler […]

Hutbe – Hz.Peygamber’in aile hayatı

13 Mayıs 2005
Değerli müslümanlar! Aile çok önemli bir kurum ve biz müslümanları bu kuruma çok değer vermek mecburiyetindeyiz. Bu münasebetle bu haftaki hutbemizde Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bahsedeceğiz. Bilindiği gibi bugün, insanlık için en temel bir kurum olan aile yapısı çok ciddi proplemlerle karşı karşıyadır. Oysa “Model İnsan“ Hz. Muhammed aleyhisselamın aile hayatı bilinse ve uygulansa bu […]

Hutbe – İman ve hayat

06 Mayıs 2005
Muhterem kardeşlerim! Kur’an’da yaratılışımızın gaye ve hikmetini anlatan bir çok açıklayıcı ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin birinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ben, (görünmez varlıklar olan) cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım” ( Zariyat Suresi, ayet 56 ) Allah’a ibadetin/kulluğun birinci ve olmazsa olmaz ilk ve en temel şartı’na şirksiz ve şüphesiz, mutlak imandır.Güzel ahlak […]

Hutbe – Ailenin önemi ve aileler günü kutlamaları

29 Nisan 2005
Muhterem kardeşlerim, Her şeyi mükemmel bir uyum ve ahenk içinde çift çift yaratan Rabbimiz, insanı da erkek ve kadın olarak yine bir uyum ve denklik formülünde yaratmış ve onların kendi aralarında temeli sevgi ve merhamete dayalı, bir aile kurmalarını istemiştir ki, bundan da insanlık medeniyeti doğmuştur. Yüce yaratıcımız bunu da varlığının işaretlerinden biri sayarak, insan […]

Hutbe – Sırat-ı Müstekim – En Doğru yol – Üzere olmak

22 Nisan 2005
Aziz müslümanlar! Mübarek Kitabımız Kur’an-ı Kerim, bizlere, bu dünyada nasıl bir hayat tarzı ile yaşamamızı gösteren bir kitabtır. İnsanoğlu, bu aleme gönderilişin sebeb ve hikmetini ancak ilahi mesaj (vahiy) vesilesi ile bilme imkanına sahiptir. Bu öyle bir mesajdır ki, en doğru yolu tarif eder ve insanoğlunun fıtratında var olan hak ve hakikati arama ihtiyacına cevap […]

Hutbe – Hz. Peygamberin insanlığa çağrısı

15 Nisan 2005
Muhterem müslümanlar, Peygamberler zincirinin son halkası, alemlerin yüzüsuyu hürmetine yaratıldığı “Rahmet Peygamberi” gül Muhammedimiz, Rabbimiz Teala Hz.lerinin “Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar!” (Müddessir Suresi, 1-2 ) emr-i ilahisini alır-almaz, insanlığa mesajı olduğunu dünyaya ilan etti. İşte bu hutbemizde bu mesajı özetlemeye çalışacağız. Değerli müminler, İlk vahyin Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimize geldiği […]