CUMA HUTBESİ

Hutbe – Hz.Peygamber’in aile hayatı

13 Mayıs 2005
Değerli müslümanlar! Aile çok önemli bir kurum ve biz müslümanları bu kuruma çok değer vermek mecburiyetindeyiz. Bu münasebetle bu haftaki hutbemizde Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bahsedeceğiz. Bilindiği gibi bugün, insanlık için en temel bir kurum olan aile yapısı çok ciddi proplemlerle karşı karşıyadır. Oysa “Model İnsan“ Hz. Muhammed aleyhisselamın aile hayatı bilinse ve uygulansa bu […]

Hutbe – İman ve hayat

06 Mayıs 2005
Muhterem kardeşlerim! Kur’an’da yaratılışımızın gaye ve hikmetini anlatan bir çok açıklayıcı ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin birinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ben, (görünmez varlıklar olan) cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım” ( Zariyat Suresi, ayet 56 ) Allah’a ibadetin/kulluğun birinci ve olmazsa olmaz ilk ve en temel şartı’na şirksiz ve şüphesiz, mutlak imandır.Güzel ahlak […]

Hutbe – Ailenin önemi ve aileler günü kutlamaları

29 Nisan 2005
Muhterem kardeşlerim, Her şeyi mükemmel bir uyum ve ahenk içinde çift çift yaratan Rabbimiz, insanı da erkek ve kadın olarak yine bir uyum ve denklik formülünde yaratmış ve onların kendi aralarında temeli sevgi ve merhamete dayalı, bir aile kurmalarını istemiştir ki, bundan da insanlık medeniyeti doğmuştur. Yüce yaratıcımız bunu da varlığının işaretlerinden biri sayarak, insan […]

Hutbe – Sırat-ı Müstekim – En Doğru yol – Üzere olmak

22 Nisan 2005
Aziz müslümanlar! Mübarek Kitabımız Kur’an-ı Kerim, bizlere, bu dünyada nasıl bir hayat tarzı ile yaşamamızı gösteren bir kitabtır. İnsanoğlu, bu aleme gönderilişin sebeb ve hikmetini ancak ilahi mesaj (vahiy) vesilesi ile bilme imkanına sahiptir. Bu öyle bir mesajdır ki, en doğru yolu tarif eder ve insanoğlunun fıtratında var olan hak ve hakikati arama ihtiyacına cevap […]

Hutbe – Hz. Peygamberin insanlığa çağrısı

15 Nisan 2005
Muhterem müslümanlar, Peygamberler zincirinin son halkası, alemlerin yüzüsuyu hürmetine yaratıldığı “Rahmet Peygamberi” gül Muhammedimiz, Rabbimiz Teala Hz.lerinin “Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar!” (Müddessir Suresi, 1-2 ) emr-i ilahisini alır-almaz, insanlığa mesajı olduğunu dünyaya ilan etti. İşte bu hutbemizde bu mesajı özetlemeye çalışacağız. Değerli müminler, İlk vahyin Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimize geldiği […]

Hutbe – Peygamberimiz HZ. Muhammed (sav)’in yüce şahsiyeti

08 Nisan 2005
Muhterem kardeşlerim, Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimizin, miladi takvime göre doğum günü olan 20 Nisan Kutlu Doğum gününe çok yaklaştığımız günler içindeyiz. Ra bbimiz bütün insanlık için mübarek eylesin. Bu sebebledir ki bu günkü hutbemizde O’nun yüce şahsiyyetinden söz etmeye çalışacağız. Ancak hakkında “Bir acep nur kim güneş pervanesi (O bir nurdur ki, […]

Hutbe – İnfak

01 Nisan 2005
Muhterem kardeşlerim, Dinimizin en temel hususiyetlerinden birini de, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek ve sadece O’nun rızasını kazanma niyetiyle ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçlarını giderecek imkanı vermek manasına gelen “infak” hadisesi oluşturur. İnfak, vererek kazanma kültürünü müslümana aşılayan bir ibadet biçimidir. Elinizdeki çok sevdiğiniz şeylerin bir kısmını sarfetmek suretiyle, ihtiyaç sahibi insanların gönlünü, insanlığın itimadını ve en önemlisi […]