CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kardeşlik Hukuku

03 Eylül 2021
RahleKıymetli Müminler! Mensubu olduğumuz İslam dininde, Müslümanlar arası ilişkilerin belirleyici olan ilkesi kardeşlik hukukudur. Yüce Rabbimiz, Hucurât suresinde; “Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan sakının, umulur ki merhamet olunursunuz.” diye buyurmaktadır.

Hutbe: İlmi Amele Dönüştürmek

27 Ağustos 2021
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! İlim talep etmenin her Müslüman’a farz olduğu hepimizce malumdur. Herkese farz olan ilim ise ilm-i hâldir, yani iman, ahlak, abdest, namaz, oruç, zekât, hac, nikâh, ticaret gibi dinî ve dünyevi sorumluluklarımızı ve ihtiyaçlarımızı yerine getirebilmemiz için gerekli olan hükümler ve bilgilerdir. Tefsir, hadis usulü, fıkıh usulü ve kelam ilmi gibi dinî disiplinler ile tıp, mühendislik, mimarlık ve tarih gibi dünyevi bilgi alanlarında ihtisas yapmak ise farz-ı kifayedir. Yani toplumun yeterli bir kısmının bu alanlarda derinleşmesi, toplumun diğer fertlerinden bu sorumluluğu düşürür. Buna rağmen söz konusu ilim bizatihi gaye hâline getirilmemelidir. Zira ilim araç, amel ise amaçtır.

Zamanın Değeri

20 Ağustos 2021
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuVaktin ve her şeyin yegâne sahibi olan Mevlamız; “Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.”

Hutbe: Aşure Gününü Doğru Anlamak

13 Ağustos 2021
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müminler! Çarşamba günü idrak edeceğimiz muharrem ayının onuncu gününe tekabül eden Aşure günü, insanlık tarihinde çok önemli olayların meydana geldiği bir gündür. Yüce Peygamberimiz ﷺ’in mübarek torunu Hz. Hüseyin efendimiz, yanındaki 72 kişi ile birlikte zalimler tarafından Aşure günü katledilmiştir. Yine Aşure gününe tekabül eden muharrem ayının onuncu günü Hz. Nûh’un gemisinin tufandan kurtulduğu ve Hz. Mûsâ’nın kavmiyle beraber Allah’ın yardımıyla Kızıldeniz’den geçtiği şeklinde farklı rivayetler de mevcuttur.

Günümüzün Hicreti

06 Ağustos 2021
Minber AhşapMuhterem Kardeşlerim! Tarih ile ilgilenmek bugünü anlamak ve yarına ışık tutmak adına son derece önemlidir. Tarihî bilgilerle ilgilenirken, genelde tarihin seyrini değiştiren olaylar ele alınır. Bu vakalar, yaşanan çağı o denli etkilemiştir ki, artık o olaydan önceki ve sonraki tarihten bahsedilir. Efendimiz ﷺ’in hicreti de bu olaylardan bir tanesi, hatta İslam tarihi açısından belki de […]

Hutbe: Eşler Arası İletişim

30 Temmuz 2021
Minber AhşapMuhterem Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, Hz. Âdem (a.s.)’ı yarattıktan sonra sonsuz rahmetinin gereği olarak kendisine eşlik edecek Hz. Havvâ (a.s.)’ı da yaratmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”

Hutbe: Evliliğe Hazırlanırken

22 Temmuz 2021
Tesbih Yeşil SiyahDeğerli Müminler! Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de bize bahşettiği nimetleri sayarken ayrıca, “Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.” diye buyurmaktadır. Ve hiç şüphesiz bir erkek ile bir kadın arasında gerçekleşen evlilik bağı, iki insanın arasında ki en ulvî bağdır. Evliliğin önemini vurgulamak maksadıyla Peygamber Efendimiz ﷺ gençlere şöyle seslenmiştir: “Ey gençler! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik, gözü (haramdan) daha, namusu da daha koruyucudur.” Dolayısıyla Mümin, nikah yoluyla kendini haramdan korumakla bir nevi dinini tamamlama imkânını bulmaktadır.