CUMA HUTBESİ

Duanın Birleştirici, İbadetin Tefekkür Ettirici Yanı

29 Eylül 2023 Rahle
Rahle

Muhterem Müslümanlar!

Allah ile kul arasındaki iletişimin merkezinde “vahiy” vardır. İnsanı en mükemmel şekilde yaratan ve dünyaya gönderen yüce Allah onunla iletişimini kesmemiş; yetki, yetenek, irade ve sorumluluk verdiği insana “vahiy” ve “peygamberler” vasıtası ile yol göstermiştir.

Muhterem Müminler!

Peygamberlik ve vahiy sınırlı sayıda seçilmiş insanlarla kurulmuş iletişimdir. Yaratılıştan bugüne peygamberler insanları kendilerine gelen vahye uymaya davet etmişlerdir. Bu davet, insanı bilinmezliğin karanlığından varlığının anlamını kavrayabileceği bir aydınlığa çağırır. 

Aziz Kardeşlerim!

Kullar ise Yüce Allah ile iletişimi ibadetler vesilesi ile kurar ve güçlendirir. Dinimizde namaz, zekât, oruç, hac, cihad, infak ve dua gibi ibadetler vardır. Bu ibadetlerden namaz, İslam’ın şiarıdır. Her gün beş vakit eda edilmesi farzdır. Eğer camide cemaatle kılınırsa, Peygamberimizin ifadesi ile bundan kazanılacak sevap 27 kat daha fazladır.

Namaz kılan Müslüman yüce Allah’ı tanımış, Onunla iletişim kurmuş ve kul olduğunun farkına varmış demektir. Hayatını Rabbinin istediği şekilde tanzim etmiş, gündelik hayatın hız ve hazzına rağmen Onun huzurunda durup Ona yönelmeyi başarmıştır. Namaz müminin miracıdır. Allah ile konuşmak demektir. Kulun, Rabbine ayan olan hâllerini kulluk acziyeti içinde Ona açmasıdır. Hamdini ifade edip şükretmesi, sıkıntılarını ifade edip yardım talep etmesidir.
Her zaman kendisi ile beraber olan, ona şah damarından daha yakın olup onu asla yalnız bırakmayan bir kudretten güç almasıdır. Varlığının sebebini hatırlamasıdır.

Muhterem Kardeşlerim!
Namaz için camiye giden Müslüman din kardeşleri ile birlik olur. Onlarla tanışır, kaynaşır. Sevinç ve sıkıntılarını paylaşır. Dünyanın farklı coğrafyalarından Müslüman kardeşleriyle birlikte namazını kılar. Diller ayrı, renkler ayrı, ancak yöneldikleri istikamet aynıdır. Namazdan sonra eller açılır. Müminler kendi nefisleri, aileleri, akrabaları, dostları için, dünyada hiç karşılaşmadıkları mümin kardeşleri için ve hatta tüm insanlık için dua eder, Cenâb-ı Hakk’a yakarırlar. İbadet ve kullukla oluşan bu duygu ve bilinç vesilesiyle hem ferdî hem de toplumsal huzur ortamı sağlanır.

Değerli Kardeşlerim!

Hutbemizin başında okuduğumuz âyet-i kerîme ve hadîs-i şerif Müslüman’ı her hâlinde şuurlu olmaya, fiillerinin farkında olmaya çağırmakta ve gaflet hâline karşı uyarmaktadır. Akıl ve idrak sahibi müminler ayakta, otururken ve yatarken hep Allah iledirler ve tefekkür hâlindedirler. Yaptıkları tüm işlerin Allah tarafından bilindiğinin ve görüldüğünün farkındadırlar. Onlar Allah’ı göremese de Allah onları görmektedir. İşte bu duygu ve şuurla hareket edenlerin tüm hâlleri ve hayatları ibadet olur.

Aziz Müslümanlar!

İletişim, tanışıklık ve komşuluğumuzun pekişmesi için camilerimizin kapılarını her sene olduğu gibi bu sene de açarak tüm ilgilileri, meraklıları, tanışmak ve tanımak isteyenleri mescitlerimize davet ettik, ediyoruz. Barışın, tanışıklığın ve birlikte huzur içinde yaşamanın mümkün olabilmesi amacıyla, bu yıl da 3 Ekim Açık Cami Günü’nde misafirlerimizi camilerimizde ağırlayacağız. Etkinliğimizin de hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Cumamız mübarek olsun.

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com