CUMA HUTBESİ

Hafızlığın Fazileti

25 Nisan 2024 Mimber Lambalar
Mimber Lambalar

Kıymetli Müslümanlar!

Kur’ân-ı Kerîm, Allah tarafından elçisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e 23 senede, bazen ayet ayet bazen tam bir sure hâlinde indirilmiş ilahî bir kitaptır. Kur’an’ın tanzim ve tertibi, hangi ayetin hangi sureye ait olduğu ve surelerin nasıl sıralanacağı, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Allah tarafından Peygamberimize bizzat bildirilmiş, bizzat Efendimiz tarafından da elimizdeki Mushaf düzeni oluşturulmuştur. İman esasları, ibadet, ahlak esasları, haram-helal, insanlar arası ilişkiler, cezalar ve mükâfatlar, geçmiş ümmetlerin hâlleri gibi konuları ihtiva eden Kur’ân-ı Kerîm herhangi bir kitap gibi değildir. O bizzat okunması ibadet olan kitaptır. Yazılışı ve okunuşunun kendisine has usulleri vardır.

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resulü, Kur’ân-ı Kerîm’i zaman zaman Cebrail (a.s.)’a arz etmiş, vefatından önceki son ramazan ayında ise iki defa arz ederek Kur’an’ı Cebrail (a.s.) ile karşılıklı mukabele etmiştir. Kur’an vahiy kâtipleri tarafından yazıya dökülmüş; ashâb-ı kirâmın önemli bir kısmı tarafından da ezberlenmiştir. Hem yazı ile kayda alınıp hem de ezberleme yolu ile muhafaza edilen Kur’an günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Bilinmelidir ki, Kur’an’ın asıl koruyucusu Allah’tır. Bu hakikati Cenâb-ı Hak Hicr suresinin 9. ayetinde şöyle bildirmiştir: “Doğrusu Kur’an’ı Biz indirdik, onun koruyucusu da elbette Biz’iz.” 

Kıymetli Müslümanlar!

Ashab zamanından bu yana her türlü bilginin ve ilmin ana kaynağı Kur’an olmuş, her ilim Kur’an öğrenimi ile başlamış, böylece Kur’an’ın hıfzedilmesi ilim öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Allah Resulü (s.a.v.) Kur’an’ın öğrenilmesi ve öğretilmesini emretmiştir. Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerin ümmetin en hayırlıları olduğunu müjdelerken bir yandan da kendisinden sonra olabileceklere dikkat çekerek, ashabına ve tüm İslam ümmetine şöyle vasiyet etmiştir. “Farzları ve Kur’an’ı öğrenin ve halka da öğretin; zira benim ruhum kabzedilecek ve ben aranızdan gideceğim.”

Kıymetli Müslümanlar!

Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyerek ilahî vahyin muhafızlığını yapacak Kur’an hafızlarını Hz. Ali (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle müjdelemiştir: “Evladınızı şu üç haslet üzere terbiye edin: Peygamber (s.a.v.)’i sevmek, ehl-i beytini sevmek ve bir de Kur’an’ı okuyup ezberlemek. Çünkü onu ezberleyip yaşayanlar; Allah’ın ilahî hükümranlığının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde, Allah’ın peygamberleri ve seçkin kulları ile beraber bu hükümranlığın gölgesinde olacaklardır.”

Muhterem Cemaat! 

Teşkilatımızın cami ve cemiyetlerinde, mensuplarımıza ve nesillerimize yönelik kıymetli hocalarımızın Kur’an eğitimi hizmetleri, dur durak bilmeden hamdolsun devam etmektedir. Yetişkinlerimizin okuyarak Kuran ile hemhâl olmaları yetmez, nesillerimizin de Kur’an’ı öğrenmesine aileler olarak gerekli önemi vermemiz gerekir. Teşkilatımız Avrupa’nın dört bir yanında, Kur’an öğreniminin doruğu olan hafızlık kurumlarını açarak, evlatlarımızın Kur’an’ı ezberlemelerini sağlamaktadır. Çocuklarımıza Kur’an’ın öğretildiği camilerimize ve hafızlık müesseselerimize sahip çıkalım. Yakın şubelerimizde bulunan hafızlık kurumlarına yavrularımızın kaydını yaptırarak hafız olmalarını sağlayalım. Resûlullah (s.a.v.) şöyle demiştir: “Kur’an’ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur’an’ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.”

Muhterem Müslümanlar!

Teşkilatımızın düzenlediği hafızlık yarışmasının ikincisi bu yıl 27 Nisan Cumartesi günü IGMG Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Hafızlığı teşvik etmek ve Kur’an muhafızlarına kıymet vermek için organize edilen bu yarışmalara katılım sağlayarak çocuklarımıza destek olmanızı istiyor, sizleri yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Rabbim hafız yavrularımızın sayısını artırsın ve onları Kur’anî değerlerin muhafızı kılsın. Amin!

Aziz Kardeşlerim!

Bugün, Cami Dayanışma Günü vesilesiyle, EMUG derneği vasıtasıyla camilerimizin yararına yardım toplanacaktır. Camilerimiz sadece namaz kıldığımız mekânlar değil, aynı zamanda evlatlarımızın İslami ahlak ve değerlerle yoğrulduğu ilim yuvalarıdır. Camilerimizin gelişimi için dayanışma içinde olmamız gerekir. Geleceğimizi hep birlikte inşa edelim. Unutmayalım ki camilerimize verdiğimiz her destek, ümmetin birlik ve beraberliğini pekiştirir. Gelin, hep birlikte Allah’ın evlerini daha faal ve hayırlı topluluk merkezleri hâline getirelim.

1 Hicr suresi, 15:9

2 Tirmizî, Ferâiz 2, H. No: 2017

3 Suyûtî, el-Câmiu’l Kebîr, 1/1251, H. No: 924

4 Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Almanca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Fransızca

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com