CUMA HUTBESİ

Hutbe: Rağbet Gecesi

04 Ocak 2024 Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap

Kıymetli Müslümanlar!

Mahlukat içerisinde en şerefli mevkiye sahip olan insan, Allah’ın bahşetmiş olduğu hayatı zaman ve mekân düzleminde idame ettirmektedir. Nasıl ki Mekke, Medine ve Kudüs mekân planında diğer yerlerden kıymetli ve faziletliyse, zamansal olarak da üç aylar dediğimiz recep, şaban ve ramazan ayları öteki zamanlardan daha bereketli ve faziletli olarak kabul edilmiştir. Bu aylar, içerisinde mübarek gün ve geceleri barındırmaktadır. Üç ayların ilki olan recep ayının habercisi Regaip Kandili ile başlayan bu geceler, Miraç ve Berat geceleri ile devam edip, ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi ile son bulmaktadır. Bu yılın Regaip Kandili, önümüzdeki 11 Ocak Perşembe günüdür. Bir gün sonra ise inşallah mübarek üç aylara girmiş olacağız.

Aziz Müminler!

Recep ayı girdiğinde Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır.”[1] Bizler de Resûlullah (s.a.v.)’in duasını gönülden tekrar edelim ve bu mübarek ayları ihya etmek için gayret gösterelim. Her taraftan günaha götüren yollar ile sarmalandığımız bir dönemde, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlardan tövbe edelim. Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de müminleri “Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.”[2] diye tarif etmektedir.

Muhterem Cemaat!

Allah’ın inayetiyle ihya edecek olduğumuz bu ayları, hayrın tecellisinde bir fırsat olarak değerlendirelim. Nefsi terbiyede en etkin ibadetlerden olan oruç ibadetine, sünnet-i seniyeye uygun düşecek surette sarılalım. Sahabe-i kiram; “Resûlullah (s.a.v.) recep ayında, bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, ‘(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, ‘(Galiba) hiç tutmayacak’ derdik.”[3] şeklinde rivayette bulunmuştur. Tutacağımız oruçlar ile Mevla’mıza ruhen yaklaşalım ve nefsimizi terbiye edelim. İlişkilerimizde kalp kırmamaya dikkat edelim. Bilakis gönüller yapalım ve kalpleri tamir edelim.

Kıymetli Kardeşlerim!

İslam’da mal ile yapılan en önemli ibadetlerden sadakayı hassaten bu zaman diliminde imkânlarımız elverdiğince gerçekleştirmeye niyet edelim. Kur’ân-ı Kerîm’de “Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali, yedi başak vermiş ve her bir başakta yüz dâne bulunan tohumun misali gibidir. Allah dilediğine (amelinin karşılığını) kat kat arttırır. Allah (ihsanı ve lütfu bütün varlığı kuşatacak kadar geniş olan) Vâsi’, (her şeyi bilen) Alîm’dir.”[4] diye buyurulmuştur. Fakir fukaraya, yeryüzündeki mazlumlara ve mağdurlara sadaka vasıtasıyla yardım ederek, Allah’a kullukta zirveyi yaşamayı hedef edinelim. Mübarek gün ve gecelerde, cami ve cemiyetlerimizde icra edilecek programlara katılım sağlayalım. Cemaatle namazlara gereken ehemmiyeti vererek, kardeşlerimizle olan ünsiyetimizi muhafaza edelim.

Rabbimiz bizleri, Regaip Kandili ile başlayan üç aylar dönemini kulluğun hakkını vererek ihya edenlerden eylesin. Amin!

[1] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259

[2] Âl-i İmrân suresi, 3:135

[3] Müslim, Sıyâm, 179

[4] Bakara suresi, 2:261

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Almanca

Hutbe-İngilizce

Hutbe-Fransızca

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com