CUMA HUTBESİ

Helal ve Tayyib Nimetlerle Beslenmek

05 Ekim 2023 Kuran Tesbih Kırmızı
Kuran Tesbih Kırmızı

Muhterem Müslümanlar!

Biz insanlar, gönderildiğimiz bu imtihan dünyasında hayatiyetimizi devam ettirebilmek için gıdaya muhtacız. Beslenmeksizin yaşamamız mümkün değildir. Bir hayat nizamı olan dinimiz İslam, bu hususta da bizleri başıboş bırakmamıştır. Müslümanların rehberi olan Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.”[1] diye buyurulmaktadır. Rabbimiz hiçbir zaman bize sebepsiz olarak bir şeyi emretmemiştir. Yeme içme konusunda haramlar bellidir, helaller de bellidir. Müslüman olarak bu hususta helal dairesinde kalmaya gayret etmemiz gerekmektedir.

Aziz Müminler!

İslam toplumunu geçmişte irşad eden değerli âlimlerimiz “Kişinin dindarlığı, gıdasının helalliği nispetindedir.” şeklinde hikmetli ifadelerde bulunmuşlardır. Bugün modern bilimin de ortaya çıkardığı üzere, yiyip içtiklerimizin karakterimiz üzerinde tesiri vardır. Beslenme ihtiyacı karşılanırken gıdaların helal olması, insanın manevi istikameti için çok mühim bir vesiledir. Çünkü helal olmayan, haram ve şüpheli şeylerle beslenen kişide ibadet şevki ve kulluk aşkı olmaz. Gönül manen hantallaşır ve duygusuzlaşır. Dürtüler ve nefsani arzular, günlük hayatımızı şekillendirmeye başlar. Böylece İslam ahlakı ve yüce erdemler âdeta unutulur.

Kıymetli Kardeşlerim!

Yani, kulun manevi yapısında ve gelişiminde helal gıdanın çok mühim bir rolü vardır. Özellikle gıda endüstrisinin giderek geliştiği ve çeşitlendiği çağımızda, helallik bakımından şüpheli olan yiyecek ve içeceklerden mümkün olduğu ölçüde uzak durmalıyız. Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) “Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak!”[2] diye ümmetine tavsiyede bulunmuştur. Ancak yiyecek ve içeceklerimizin helal olmasıyla ilgili kaygının yanında tayyib, yani temiz olması için de hassas olmalıyız. Temiz derken kastedilen, bedenimizde iyi sonuçlara vesile olan yiyecek ve içecekler; sağlığımıza faydası olan gıdalardır. Bedenimiz bize Allah’ın bahşettiği bir emanettir. Bedenimizin iyi olması ruhumuza, ruhumuzun iyi olması da bedenimize olumlu etki yapar. Bugün sağlığı için vakit ve para harcamayan, ileride hastalığı için vakit ve para harcamak durumunda kalır. O hâlde, helal ve tayyib olandan yiyelim. Nitekim helal ve temiz olandan yemek de önemli ve hafife almamamız gereken bir ibadettir.

Değerli Cemaat!

Peygamber Efendimiz saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp: “Ey Rabbim, ey Rabbim” diye dua eden bir yolcuyu zikredip, şöyle buyurmuştur: “Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve (netice itibarıyla) haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir?”[3] Biz Müslümanlar, elbette Fâtiha suresinde işaret edildiği gibi, yalnızca Allah’a kulluk yapar ve Ondan yardım dileriz. Mevla’mızdan dileklerimize icabet etmesini arzu ediyorsak, biz de Onun emir ve yasaklarına itaat etmeliyiz. Sadece beslenmemizin helal ve temiz olması yetmez, yaşamımız da helal ve temiz olmalıdır. Rabbimizle, insanlarla ve âlemle ilişkilerimizi, Allah’ın bize emrettiği surette gerçekleştirmemiz, helal ve temiz hayat sürmek anlamına gelecektir.

Allah bizleri haramdan sakınan ve helal olanlarla yetinen bahtiyar kullarından eylesin. Amin!

[1] Mâide suresi, 5:88

[2] Nesâî, Eşribe, 50

[3] Müslim, Zekât, 65, H. No: 1015

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

Hutbe-Fransızca

Hutbe-İngilizce

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com