Bildung

İslami İlimler Kurslarında Büyük Buluşma

07. März 2022

Her yıl geleneksel olarak yapılan İslami İlimler Yarışması 26 Şubat’ta yine büyük bir heyecan ve coşku ile IGMG Genel Merkez’inde gerçekleştirildi.

IGMG Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen İslami İlimler Yarışması 26 Şubat’ta 20 bölgeden İslami İlimler Kursları öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Avrupa’nın birçok ülkesinden yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu yarışmaya bu sene ilk defa İslami İlimler erkek öğrencilerinin de katılması sevindirici oldu.

Avustralya bölgesinde çalışmalarda bulunması nedeniyle yarışmaya katılamayan Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Dr. Abdülhalim İnam, İslami İlimler Kurslarının bir misyon ve vizyona sahip kurumsal kimlik taşıyan dünya kursları olduğunu ifade etti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile beraber ortaklaşa yapılan bir anlaşma neticesinde, arzu eden kursiyerlere, üniversite sertifika eğitimi sunduklarını ve öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir belge kazandırdıklarını ifade etti. İslami İlimler Kursu ile yetişkin eğitimi alanında önemli bir yer aldıklarını, mezunlarıyla eğitimci, irşad görevlisi ve idareci yetiştirdiklerini söyledi. İslami İlimler Kurslarının hanımlara özel bir kurs olmadığını birçok bölgemizde de erkek öğrencilerimiz için de sınıflar olduğunu hatırlattı. 2022 senesinde ilk defa erkek öğrencilerin yarışmaya katılım sağlamalarından memnuniyet duyduğunu ifade eden Dr. Abdülhalim İnam, dini ana kaynaklarından öğrenmek, bunu yaşama bilincine dönüştürmek, öğrendiklerini öğretebilme yeteneği kazanmak için çeşitli sorumluluklar yanında, bu kurslara devam ederek bu davanın bilincinde olan öğrencileri tebrik etti.

“DOSTLUK VE BARIŞIN ÖNCÜLERİ OLMALIYIZ”

Programda söz alan Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın açılış konuşmasında hatırlatmalarda bulunarak “Fussilet Suresi’ni örnek alarak bulunduğumuz ortamlarda dostluk ve barışın öncüleri olmayı hedeflememiz gerekmektedir. İlim ve irfan yolcularının bulunduğu ortamlarda, kargaşa ve huzursuzluğun izleri bile bulunamaz, çünkü onlar ‘hikmet’ özellikleriyle donanmış huzur elçileridir. İbrahim Suresinde Rabbimiz, her bir peygamberin kendi kavminin diliyle onlara tebliğ ve irşad görevini beyan ettiklerini buyurmaktadır. İçerisinde yaşamış olduğumuz batı Avrupa ülkelerinin dilleri, kültürleri ve duygularını göz önünde bulundurarak, İslam dinini temsil etme gayreti içerisinde olmamız gerekmektedir.” dedi.

Müslümanların rol model olmaları gerektiğini vurgulayan Aydın şöyle devam etti:  “Hicri olarak yaklaşık 1440 sene sonra ilk defa İslam ve Müslümanlar ile tanışan bu diyarlarda, bütün bir insanlığa karşı görevlerimizi öğrenmeli ve uygulamalıyız. Din, dil, ırk ve renk farklılığının, bizim insana yaklaşımımızda bir etkisi olamaz. Din kardeşliği ve insan kardeşliği kavramlarını doğru bir şekilde kavrayıp bütün bir insanlığa karşı sorumluluklarının bilincinde olmak asli görevimizdir.”

“NAMAZ, MÜHİM MESELE…”

IGMG Eğitim Başkanlığı İslami İlimler Sorumlusu Sultan Balkaya, bu yarışmanın konusu olan Namaz ve Miraç gecesinin aynı zaman dilimine tevafuk etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.  Balkaya program hakkında şu bilgileri verdi:  “Bilgi, Hitabet ve Temalı Sergi Yarışmaları olarak üç kategoride yapılan İslami İlimler Yarışması her sene yeni bir konu çerçevesinde gerçekleştirilir. Yarışmanın bu yılki konusu ‘Namaz, Mühim Mesele…’ idi.” dedi.

TEMALI SERGİ

16 bölgeden İslami İlimler öğrencilerinin büyük bir özveri ve gayretle hazırlandıkları Temalı Sergi ve Hitabet Yarışmalarında ana tema olarak; Namazda Yükseliş, Rahatta, Sosyal Hayatta ve Her Şartta Namaz, Kainatla Birlikte Namaz, Namaz Doğa İlişkisi, Kötülükten Alıkoyan Namaz, Namaz ile Karakter İnşası, Adım Adım Namaz, Dinimin Direği Namaz, Yere Fısılda Arş-ı Ala Duysun konuları ele alındı.

Temalı Sergi için hazırlanan öğrencilerin hazırlıklarının Temel Eğitim çalışmalarında değerlendirilebilecek materyaller ve ders dosyaları hâlinde olması takdir topladı. Öğrenciler tarafından üretilen bu materyaller, Temel Eğitim ve Tatil Kursları eğitimcilerinin kullanılabilecekleri didaktik materyaller niteliğinde büyük bir kazanım oldu. Hazırlanan bu materyaller IGMG Eğitim Başkanlığı tarafından bölge ve şubelerin erişimine açılacak. Namaz şuuru ve eğitiminin önemine vurgu yapan materyaller Temalı Sergi salonunda bir gün boyunca sergilendi. Tamamen öğrencilerin kendi bilgi ve beceri ile üretilen ders materyalleri, aynı zamanda İslami ilimler öğrencilerinin beceri odaklı ders yapmaları ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olarak farkındalık oluşturmaktadır.

HİTABET YARIŞMASI

Hitabet yarışmasına katılan öğrencilerden 17 hanım ve erkek yarışmacı da, bu yılın genel teması olan “Namaz, Mühim Mesele…” konusunda, Hitabet derslerinden edindikleri kazanımlardaki metot ve tekniklere uygun olarak sunumlarını gerçekleştirdiler. “Vaktini beşe ayıranlar, vaktini boşa ayıranlar” gibi veciz cümlelerin zihinlere çakıldığı sunumlarda, yarışmacılar, yarışmacıdan çok  tecrübeli hatip ve hatibe  izlenimi ile başarılı performanslar sergilediler. Vaktin kıymeti, işe ve boşa ayrılan vakit, kendini arama ve bulma gibi konuların namaz ile olan bağlantısı ve manevi gelişime katkısının vurgulandığı sunumlar, IGMG İslami İlimler Kurslarının kaliteli eğitim anlayışını ve nitelik yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yıl bir yenilik olarak Bilgi Yarışması ilk defa dijital platformda gerçekleştirildi. Bilginin yanında hızlı olmanın gerekliliği ortaya koyularak, izleyenler ve yarışmacılarca heyecanlı dakikalar yaşanmasına vesile oldu.

Programda ayrıca Uluslararası Amsterdam Üniversitesi Rektörü Dr. Bahaeddin Budak, Köln Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Bulut da birer selamlama konuşması yaptılar. (camiahaber)

2022 İSLAMİ İLİMLER BİLGİ-HİTABET VE TEMALI YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI:

Bilgi Yarışması:

 1. İbrahim Yılmaz – Hamburg
 2. Derya Kaya – Hannover
 3. Tuğba Şahbaz – Belçika

Hitabet Yarışması:

Erkek Yarışmacılar:

 1. Burak Bölge – Hessen
 2. Kadir Akgüvercin – Köln
 3. Yusuf Emre Şener – Düsseldorf

Kadın Yarışmacılar:

 1. Işıl Saraçoğlu – Güney Hollanda
 2. Fatma Şen – Ruhr-A
 3. Hande Akkuş – Berlin

Temalı Sergi Yarışması:

 1. Hannover
 2. Güney Bavyera
 3. Schwaben
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com