CUMA HUTBESİ

Hayatımızı Tövbeyle Arındırmak

26 Ocak 2023
Mimber LambalarAllah Teâlâ’nın, peygamber olmadığı hâlde övgüyle andığı ve insanlığa örnek olarak gösterdiği Hz. Meryem validemizin, mukaddes olan dimimiz İslam’da özel bir yeri vardır. Öyle ki Meryem ismi Kur’ân-ı Kerîm’de bir sureye isim olmuştur.

CUMA HUTBESİ

Üç Aylar

19 Ocak 2023
Takke Tesbih TuruncuTüm mevcudatı yoktan var edip yaratmış olan Allah (c.c.) bizlere hayat nimetini bahşetmiştir. Verilen ömrümüzün her anı elbette kıymetlidir. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın, kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitler vardır. Recep, şaban ve ramazan ayları işte böyle birbiri ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar maddi ve manevi kurtuluşumuza, ebedî huzur ve mutluluğumuza vesiledir.

CUMA HUTBESİ

Sabah Namazının Önemi

12 Ocak 2023
Her yeni günün ilk ibadeti sabah namazının kılınmasıdır. Sabah namazı beş vakit namazın en mühimidir. Okuduğumuz hadîs-i şerifte şöyle buyrulur: “Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah’ın koruması altındadır.”[1] Buna göre Allah Teâlâ namaz kılan Müslümanları dünyada da ahirette de yalnız bırakmayacaktır.

BASIN AÇIKLAMASI

Almanya’da ırkçılık konulu rapor sonrası gereken adımlar atılmalı

11 Ocak 2023
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, Almanya Federal Hükûmeti Irkçılıkla Mücadele Sorumlusu Reem Alabali-Radovan tarafından 11 Ocak 2023 tarihinde sunulan “Almanya’da Irkçılık” konulu durum raporu hakkında bir açıklama yaptı. “Irkçılık raporu mevcut durumu güzel bir şekilde özetliyor ve çok sayıda probleme değiniyor. Geriye sadece Federal Hükûmet’in kendi hazırlattığı bu raporu ciddiye alması ve sorunların çözümü için gereken adımları atmasını beklemek kalıyor.” diyen Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Kur’an’ın Değerini İdrak Etmek

05 Ocak 2023
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuYüce Rabbimiz, insanoğlunu dünyada başıboş ve yalnız bırakmamış, ona önder olarak peygamberler göndermiş, ilahî kitaplar indirerek de yol göstermiştir. Kur’ân-ı Kerîm, insanın Rabbini tanıyıp Ona kulluk etmesiyle ilgili hususları, inanç ve ibadetle ilgili meseleleri, ahlaki sorumlulukları, geçmiş ümmetlerin yaşadıkları tecrübeleri, ahiret hayatının mahiyetini ve daha nice konuları içermektedir.

CUMA HUTBESİ

Îsâ (a.s.) ve Nübüvveti

29 Aralık 2022
Minber AhşapÂdem (a.s.)’dan son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar tüm peygamberler bulundukları topluma rehber olarak gönderilmişlerdir. Allah’tan aldıkları vahiy doğrultusunda insanlara emir ve yasakları beyan etmişler, doğruyu, iyiyi, hakikati öğretmiş, ahlaklı birey olmayı ve Allah’a kul olmayı tebliğ etmişlerdir. Toplumsal adaletin sağlanması için zayıfların hakkını gözetmeyi, kadınlara emanet bilinciyle sahip çıkmayı, zinaya yaklaşmamayı, azgınlık ve fenalıktan uzak durmayı emretmişlerdir. İşte Îsâ (a.s.) da gönderildiği toplumda bu doğrultuda peygamberlik yapmıştır.

CUMA HUTBESİ

Hz. Meryem Validemizin İffeti

22 Aralık 2022
Tesbih Yeşil SiyahHz. Meryem validemiz, İslam’ın bir kul ve peygamber olarak kabul ettiği Îsâ (a.s.)’ı “babasız” olarak dünyaya getiren, saygıya layık bir kadındır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, onu imanlı, itaatli, iffetli, sıkıntı ve baskılara karşı sabırlı olması sebebiyle övmüş ve örnek bir Müslüman olarak takdim etmiştir.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com